Sindre Granly Meldalen mener regelverket må endres.

MENINGER:

Denne «fella» må fjernes

«Medienes mulighet til å skyte både seg selv og hverandre i foten må bort, og utredningen av et nytt klageorgan i innsynssaker må settes i gang.», skriver Sindre Granly Meldalen

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

– Nå må alle redaksjoner skjønne at hvis de ønsker innsyn, da er det å klage til Kongen i statsråd som å skyte seg selv i foten.

Sitatet ovenfor er 13 år gammelt, men kunne ha blitt sagt i et knippe redaksjoner i dag, da Journalisten kunne fortelle at Sivilombudets mulighet til å kunne behandle spørsmålet om innsyn i korrespondansen mellom daværende statsråd Hadia Tajik og Aftenposten muligens var spolert. Årsaken var at Dagbladet ved en glipp tilsynelatende hadde klaget på en måte som ifølge Journalisten gjorde at saken kunne havne hos Kongen i statsråd.

Problemet med det er, som det ble påpekt fra denne kant i forrige uke: Hvis en klage behandles av Kongen i statsråd, kan ikke Sivilombudet behandle saken. Og det gjelder også alle andre som har bedt om innsyn i det samme. Ombudet selv tok stilling til dette i 2008, da flere aviser klaget inn avslag på et notat daværende statssekretær Karl Eirik Schjøtt-Pedersen hadde laget laget etter sine samtaler med DnB NOR-sjef Rune Bjerke, og har senere vist til denne uttalelsen i liknende tilfeller. Det var denne saken som fikk Bergens Tidende-journalist Vidar Ystad til å dra frem den nevnte «skyte seg i foten»-metaforen i et intervju med NTB.

- Statsministerens kontor satte bom for Sivilombudsmannens behandling av klagen fra pressen i notat-saken. Det er lite bra, sa Ystad.

Klagen som kunne ha vært på vei mot Kongen i statsråd er nå også trukket, slik at det ikke nødvendigvis er satt bom for en sivilombudsvurdering denne gangen. Den konkrete saken er heller ikke det egentlige problemet.

Problemet er at vi i Norge i dag ikke har et reelt uavhengig klageorgan for innsynssaker i statlig sektor, og at Kongen i statsråd-klageadgangen for mediene kun fungerer som en felle (vi er ikke kjent med en eneste innsynsklage etter offentleglova (verken den nye eller gamle) som er «tatt til følge»). Det gjør at det som i realiteten er en klage på et avslag fra et departement må formuleres for eksempel som en «henstilling om ny vurdering», og at det bør presiseres at en ikke ønsker saken oversendt til Kongen i statsråd. Hele ordningen er i seg selv problematisk. Og det er enda mer problematisk at det også ødelegger for andre enn den som «går i fella». VG-redaktør Gard Steiro oppsummerer det godt overfor Journalisten:

– Systemet har åpenbare svakheter og strider etter mitt syn med intensjonen bak den norske offentlighetsloven. I praksis blir hele befolkningen fratatt muligheten til å få en reell ankebehandling av avslag på innsyn. Det fremstår urimelig, og er egnet til å svekke tilliten til systemet.

Som Steiro også påpeker: Praksisen åpner for at det er mulig for utenforstående å «torpedere» klagesaker som er kjent i offentligheten.

Løsningen på problemet vil være et uavhengig klageorgan i statlig sektor, slik statsforvalterne i dag er det i kommunal sektor. Da kan mediene og andre innsynssøkere sikres en uavhengig vurdering - mens Sivilombudet fortsatt kan ta stilling til prinsipielt viktige saker. Det vil ikke bare være i mediene og offentlighetens interesse. I Tajik-saken kan det for eksempel fint være at dokumentene det er snakk om faktisk har en helt privat karakter, og at de ikke skal være omfattet av loven. Men det er en fordel, også for departementet, at den vurderingen gjøres av et uavhengig organ og ikke departementet selv. Og at ikke et hendelig uhell hindrer muligheten til sivilombudsvurdering.

Et reelt uavhengig klageorgan er et krav etter Tromsø-konvensjonen, som trådte i kraft i desember 2020. Dagens ordning oppfyller ifølge professor Johan Greger Aulstad ikke kravene i konvensjonen. Første skritt i riktig retning vil være å starte utredning av et slikt organ, noe blant annet Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg har tatt til orde for.

Utredningen burde egentlig allerede være i gang.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS