Elin Floberghagen er leder i Norsk Presseforbund, og sitter i PFU.
Elin Floberghagen er leder i Norsk Presseforbund, og sitter i PFU.

MENINGER:

Anklagene fra Sønsteli stemmer ikke

«PFUs konklusjon var enstemmig, men kunne blitt mangelfull dersom vi hadde avskåret klagebehandlingen slik redaktøren ba om», skriver Elin Floberghagen.

Publisert Sist oppdatert

Dette innlegget svarer på kritikk fra Pål Sønsteli: «Denne typen erfaringer bryter ned tilliten til PFU»

Mitt Kongsvinger ble felt for manglende åpenhet om eieren sin. PFUs konklusjon var enstemmig, men kunne blitt mangelfull dersom vi hadde avskåret klagebehandlingen slik redaktøren ba om. 

Fellelsen mot Mitt Kongsvinger kan leses i PFU-basen: Naturvernforbundet i Glåmdal mot Mitt Kongsvinger

Pål Sønsteli hevder PFU-sekretariatet ikke følger vedtektene når det gjelder tidsfrister, og forsøker å overprøve Pressens Faglige Utvalg (PFU). Ingen av delene stemmer. 

Klagefristen ble overholdt

Det er ikke riktig at klagen mot Mitt Kongsvinger ble akseptert selv om den kom etter klagefristen på seks måneder. PFU-sekretariatet praktiserer klagefristen strengt, fordi det kan være et problem for kontradiksjonen dersom det går for lang tid, og mediet ikke lenger har det redaksjonelle arbeidet friskt nok i minne. Kun i helt ekstraordinære tilfeller har vi akseptert klager som kommer etter fristen på seks måneder. 

Klagen mot Mitt Kongsvinger ble levert innenfor fristen, men måtte omarbeides etter at vi hadde mottatt første versjon, fordi klagen ikke innfridde kravene. 

Det er ikke uvanlig at vi må be klagere om å omarbeide klager. Det er rimelig, fordi de ikke alltid kan forventes å kjenne til verken Vær varsom-plakaten eller PFUs vedtekter. 

Når vi mottar en ufullstendig klage, eller et varsel om at noen vil klage, og klager ikke rekker å ferdigstille den før fristen går ut, er rutinen at vi i hovedsak godtar dette. Men vi gir da beskjed til innklaget medium om at det vil komme en klage etter fristen. Det ble også gjort overfor Mitt Kongsvinger. 

Fristene i tilsvarsrunden

Videre mener redaktøren at vi bryter PFUs vedtekter fordi klageren fikk levere en replikk utenfor tidsfristen i tilsvarsrunden. I tilsvarsrunden finnes det også fastlagte frister, og også disse er vedtektsfestet, men noen ganger må sekretariatet innvilge utsatt frist. Grunnen til det er enkel: 

Dersom vi skulle avskåret partene med en gang en frist glipper, ville vi fått en lang rekke uopplyste PFU-saker som ville vært vanskelige eller umulige å behandle fordi de mangler sentral informasjon fra partene. 

Saken mot Mitt Kongsvinger ville blitt dårligere opplyst dersom klager hadde blitt nektet å komme med replikk, slik redaktør Pål Sønsteli krevde. 

Hvis en part ikke har levert innenfor gitt frist, enten det er påklaget medium eller klager, sender vi derfor purring. Hvis klager da ikke responderer, kan klagen henlegges. 

Sekretariatet er bekymret for at tilsvarsrunder strekker ut i tid fordi frister ikke overholdes. Det gjør saksbehandlingstiden unødig lang. Nettopp derfor bruker vi mye tid, både overfor klagere og medier, på å purre og understreke at vi trenger svar. 

Vi har også fremhevet dette som et viktig område i vår strategi, med et uttalt mål om å få saksbehandlingstiden ned. At klagesaken mot Mitt Kongsvinger ble unødig lang, skyldes for øvrig også at redaktøren ba om utvidet frist for sitt tilsvar, noe han fikk. 

Tro mot PFUs konklusjon

Sønsteli har rett i at sekretariatet gjorde en feil når det gjelder merkingen av hvilke av de påklagede artiklene som brøt god presseskikk. Vi feil-leste en av artiklene, og ga dermed også en feilaktig opplysning til PFU i møtet. Det beklager vi og tar selvkritikk på. 

Feilen ble oppdaget da redaktøren tok kontakt i etterkant av behandlingen i PFU. Sekretariatet opplyste at det ut fra PFUs konklusjon i saken egentlig ville vært rett å merke også den aktuelle artikkelen. Da redaktøren var tydelig på at han ikke ønsket å merke artikkelen, godtok vi dette fordi feilen var gjort hos oss. 

Å fremstille dette som at sekretariatet forsøker å overprøve PFUs konklusjon, er urimelig. Vi har forsøkt å være tro mot både vedtektene og PFUs behandling. 

Styret i Norsk Presseforbund vil for øvrig også få en redegjørelse om utfordringene med frister i klagebehandlingen. Det kan føre til endringer i PFUs vedtekter. 

Vi må hele tiden sikre en balanse mellom å kunne behandle alle klager på en grundig måte, slik at PFU får et godt grunnlag for sine vurderinger, og samtidig gjøre saksbehandlingstiden kortere. Det tror vi alle parter er tjent med.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS