Statestikkbanken Medienorge har tidligere blitt laget av et uavhengig forskerkollegie som holder til i Media City Bergen.

MENINGER:

Det er problematisk at oppgavene til Medienorge nå legges til Medietilsynet

«Kunnskapsbasen «Medienorge» bør ikke flyttes fra et uavhengig kunnskapsmiljø til Medietilsynet», skriver flere medieorganisasjoner.

Publisert

Fra nyttår stoppet kulturdepartementet bevilgningen til kunnskapsbasen Medienorge ved Universitetet i Bergen.

Dette skjedde uten en dokumentert prosess der tjenesten var blitt evaluert. Under «Post 73 Medietiltak» i forslaget til statsbudsjett for 2023 ble nedleggelsen begrunnet slik: «Kultur- og likestillingsdepartementet mener det er hensiktsmessig å samle mest mulig av oppdrag om innhenting og utarbeiding av mediestatistikk og -analyse hos én aktør. Medietilsynet er statens forvaltningsorgan på feltet og har denne opp- gaven allerede. Tilskuddet til Medienorge foreslås på denne bakgrunn avviklet.»

Vi mener det er problematisk at oppgavene til Medienorge nå legges til Medietilsynet.

Tilsynet, som er statens tilsyns- og forvaltningsorgan på medieområdet, vil ikke kunne erstatte uavhengige kunnskapsmiljøer i akademia.

Det er dessuten dypt beklagelig at dette skjer uten at det er sørget for å ta vare på et statistikkgrunnlag som er blitt bygget opp over 28 år.

I en kronikk i Khrono etterlyser leder i Norsk medieforskerlag, Marika Lüders, en åpnere debatt på hvor langt Medietilsynets oppgaver strekker seg ut over tilsynsoppgaven.

Vi er enig i at det er behov for større åpenhet og debatt rundt Medietilsynets utøvelse av sin rolle, og vi bidrar gjerne til dette. Tilsynet må selvsagt ha tilgang på tall og fakta om mediebransjen, men det er ikke like åpenbart at tilsynet skal ha ansvar for å utarbeide dette kunnskapsgrunnlaget.

Medieorganisasjonene ber om at aktiviteten i Medienorge videreføres i 2023 slik at dataene i kunnskapsbasen ikke går tapt og slik at man får anledning til en grundigere prosess enn det som var tilfelle forut for vedtaket i statsbudsjettet.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS