FM-nettet ble slukket på Østlandet 20. september 2017.

DEBATT:

Endrede vilkår for FM-radioer i slukkeområdene er ikke dramatisk

«Forslaget om reklameforbud for lokalradioer på FM i slukkeområdene er ikke tatt ut av løse luften», skriver Medietilsynet i et svar til Radio Metros Hilde Apneseth.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Et innlegg i Medier24 6. september fra administrerende direktør Hilde Apneseth i Radio Metro om vilkår for lokalradiodrift inneholder fremstillinger Medietilsynet mener det er nødvendig å nyansere.

Eksisterende lokalradiokonsesjoner på FM skal etter planen forlenges i fem år, fra 1. januar 2022 til utløpet av 2026. Begrunnelsen er at lokalradio trenger bedre tid til å gjennomføre digitaliseringen.

Er ikke foreslått forbud mot reklame for lokalradio generelt

Medietilsynet utarbeidet i 2018 en rapport for Kulturdepartementet om lokalradio på FM. Rapporten inneholdt blant annet forslag om å forlenge lokalradiokonsesjonene. Våren 2021 sendte departementet forslag til nye konsesjonsvilkår og endringer i kringkastingsforskriften ut på åpen høring. Medietilsynets anbefalinger inngår i vurderingsgrunnlaget som ligger til grunn for forslagene fra departementet.

Medietilsynet har vært opptatt av å bidra til å finne løsninger som ivaretar lokalradioenes interesser, men som samtidig ligger innenfor de rammene som blant annet ekom-loven setter. På den måten kan konsesjoner for eksisterende lokalradioer forlenges, uten å måtte utlyses på nytt.

Apneseths innlegg kan gi inntrykk av at Kulturdepartementet har foreslått å forby reklame på lokalradio i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Det stemmer ikke. Utover maksgrensen i kringkastingsforskriften, som sier at reklameinnslag samlet ikke skal utgjøre mer enn 20 prosent per klokketime, er det ikke foreslått noen begrensninger for muligheten til å sende reklame på kommersiell lokalradio på DAB. Det er heller ingen planer om å innføre nye begrensninger i reklamemengden på DAB. Og det er her de aller fleste lytterne er.

Det overveiende flertallet av de cirka 200 lokalradioene som sender på FM, holder til utenfor de fire store byene. Disse får forlenget sine konsesjoner og kan drive videre med de samme reklamereglene som i dag. Heller ikke her er det noen andre begrensninger enn regelen som sier at det maksimalt kan sendes 20 prosent reklame per klokketime.

Forslaget innebærer endringer for FM-radioer i slukkeområdene

De radioene det er foreslått endringer for, er de som sender på FM i slukkeområdene. Hensikten er å sikre ikke-kommersiell drift på FM i disse områdene, og at konsesjonærene benytter konsesjonen til å gi lytterne et eget radiotilbud framfor å overlate sendetiden til andre aktører. Forslaget innebærer at det fastsettes et konsesjonsvilkår med forbud mot at analoge lokalradioer i slukkeområdene kan sende reklame, sponsoridentifiseringer eller benytte produktplassering. Samtidig foreslås det å oppheve dagens sam- og videresendingsforbud og erstatte dette med et vilkår om at konsesjonæren selv må benytte konsesjonen. Forslaget innebærer endringer for om lag 25 lokalradioer som sender på FM i slukkeområdene.

Forslaget om reklameforbud for lokalradioer på FM i slukkeområdene er ikke tatt ut av løse luften, men har en klar bakgrunn, noe Apneseth og Radio Metro er godt kjent med. I og rundt de store byene ble det bestemt at kommersielle lokalradioer måtte slukke sine FM-sendinger og gå digitalt samtidig med at de riksdekkende FM-sendingene ble slukket i 2017. Frem til da hadde alle de såkalte nisjeradioene, til sammen om lag 100 lokalradioer, hatt inntektsbegrensninger. Disse begrensingene ble opphevet for rundt 70 av radioene i forbindelse med FM-slukkingen i 2017. Stortinget forutsatte samtidig at nisjeradioer som skulle få fortsette å sende på FM i slukkeområdene, skulle ha et ikke-kommersielt driftsgrunnlag. Bakgrunnen for dette er Stortingets forutsetning om at radiomediet skal digitaliseres. Vurderingen var at gjenværende FM-radioer i folketette og kommersielt attraktive områder, kan bidra til å holde igjen lyttere på FM og dermed forsinke digitaliseringsprosessen. Blant annet ble det lagt vekt på å forhindre at større kommersielle aktører kjøper opp nisjeradioenes analoge sendeflater for å utnytte annonsekapasiteten. Derfor ble inntektsbegrensninger opprettholdt for de gjenværende nisjeradioene i slukkeområdene, samtidig som det ble innført et sam- og videresendingsforbud for de samme radioene.

De fleste FM-stasjoner i slukkeområdene har et ikke-kommersielt driftsgrunnlag

Når departementet nå har foreslått visse endringer i vilkårene for FM-radio i slukkeområdene, er det nettopp for å ivareta disse hensynene. Samtidig har Medietilsynet gjennom tilsyn erfart at eksisterende konsesjonsvilkår er søkt omgått ved at kommersielle aktører har inngått avtaler med nisjeradioer om å disponere deres sendetid for å kunne drive reklamesalg på analoge sendeflater. Slike markedsmessige tilpasninger og omgåelser har gjort det både vanskelig og tidkrevende for Medietilsynet å kontrollere vilkårene og følge opp det vi mener har vært brudd. I tillegg viser sakene i seg selv at de analoge senderessursene er attraktive for kommersielle aktører.

Medietilsynet presiserer at lokalradioene som omfattes av de foreslåtte endringene, fremdeles skal kunne presentere sponsede premier i forbindelse med bingosendinger og konkurranser. Radioene kan også motta bidrag i form av gaver, støtte, rene investeringer, bingoinntekter, samt drifts- og digitaliseringsstøtte. Målet med de nye reglene er å sikre drivverdig økonomi for de om lag 25 nisjeradioene på FM i storbyene, slik at disse kan bidra til mediemangfold gjennom selv å benytte sin sendeflate. Samtidig skal regelverket være enklere å kontrollere. Medietilsynet presiserer at lokalradioene som omfattes av de foreslåtte endringene, fremdeles skal kunne presentere sponsede premier i forbindelse med bingosendinger og konkurranser. Radioene kan også motta bidrag i form av gaver, støtte, rene investeringer, bingoinntekter, samt drifts- og digitaliseringsstøtte. Målet med de nye reglene er å sikre drivverdig økonomi for de om lag 25 nisjeradioene på FM i storbyene, slik at disse kan bidra til mediemangfold gjennom selv å benytte sin sendeflate. Samtidig skal regelverket være enklere å kontrollere.

Det er på sin plass å minne om at de fleste FM-stasjonene i slukkeområdene har oppgitt at de har ingen eller svært lave kommersielle inntekter, til tross for at de frem til nå har hatt mulighet for slike inntekter. Det er altså snakk om aktører som fra før baserer sin drift på et hovedsakelig ikke-kommersielt grunnlag, og som siden 2017 har vært godt kjent med at nettopp det er en forutsetning for å drive videre på FM i slukkeområdene. Med dette bakteppet mener Medietilsynet at de endringene som nå er ute på høring, ikke får dramatiske konsekvenser for lokalradiobransjen.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS