Tellef Raabe

Tellef Raabe tror flere lokalaviser ville gått konkurs uten Amedia

Han har brukt årevis på å studere digitalisering av mediene. Dette er funnene.

Publisert

Tirsdag ble Tellef S. Raabes doktorgradsavhandling, som er levert til sensur ved University of Cambridge, presentert i et lanseringsarrangement på Pressens Hus.

Raabe har forsket på den økonomiske utviklingen i det norske avismarkedet, og han argumenter for at ingen andre land har håndtert den digitale omstillingen bedre enn Norge. Under arrangementet la han fram de viktigste funnene.

Raabe påpekte at han fremdeles ikke har fått disputert, grunnet streik i Storbritannia som har vart siden april.

I arbeidet med doktorgraden har Raabe blant annet studert de fem største avisene i Norge. Han brukte også seks uker på hver av avisene, og fikk være med på det daglige arbeidet, og interne møter. 

Han har i arbeidet også sett på økonomien. Han viste til at på 20 år er 69 prosent av løssalgsinntektene borte, 36 prosent av omsetningen er borte, samtidig er det en 45 prosent oppgang i abonnementsinntektene.

– Selv når man trekker ut unntaksårene med pandemi, ser man er solid lønnsomhet i bransjen.

Moms-grep

Han viste til at i USA og andre land var situasjonen en helt annen i det digitale skiftet.

– I USA var konsekvensene at man mistet 81 prosent av annonseinntektene på 14 år, og 60 prosent av opplaget på 30 år. Og globalt har aviser mistet om lag 50 prosent av annonseinntektene.

I konklusjonen sin viste Raabe til hvilke likheter det norske markedet, og andre land i Norden, som rikdom, sterke tradisjoner til nyhetslesing og samme annonseutvikling.

– Men Norge fjernet momsen på digitale abonnement 3–4 år før Sverige, Danmark og Storbritannia fordi Norge var utenfor EU, sier Raabe og legger til:

– Jeg tror dette hjalp mediebransjen i en kritisk overgangsfase. 

Gode for mediemangfoldet

En ting han vektlegger i sin konklusjon er konsolidering.

– Jeg tror mange flere lokalaviser hadde gått konkurs om det ikke hadde vært for Amedia.

Han legger til at det er noe det alltid vil være debatt om.

– Det vil alltid snakkes om de har spist seg for store. Men økonomisk sett har det vært en gode for mediemangfoldet.

Han legger også til at samarbeid på tvers av konserner har vært en faktor.

– Både samarbeid med infrastruktur og på trykk og distribusjon har vært viktig.

Powered by Labrador CMS