Det planlagte kontaktmøtet mellom de tillitsvalgte og Discovery-ledelsen ble ikke helt som planlagt torsdag: