Redaktør Hans Rustad i Document.no. Her er Rustad avbildet under en debatt i regi av Oslo Journalistklubb og Oslo redaktørforening.

Redaktørforeningen retter skarp kritikk mot Rustad: – Stempler kolleger som løgnere

Norsk Redaktørforening har derimot ikke funnet grunnlag for formelle sanksjoner mot Document-redaktøren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Styret i Norsk Redaktørforening har ikke funnet grunnlag for formelle sanksjoner overfor ansvarlig redaktør Hans Rustad, men retter i en uttalelse skarp kritikk mot Documents redaktør.

Det melder NR etter tirsdagens styremøte.

Les hele uttalelsen nederst i saken.

– Veldig problematisk

I en melding skriver de at de har registrert at Rustad flere ganger har gitt skarp kritikk mot mediene - og at det er helt legitimt, men at de nå mener at det har gått for langt i enkelte tilfeller.

«Direkte og indirekte stempler Rustad kollektivt norske redaktørstyrte medier, og dermed alle sine kolleger, som løgnere. Det er noe annet enn konkret faglig eller politisk kritikk, og det kan bidra til å bryte ned den tilliten til redaktørstyrte medier som Norsk Redaktørforening er opptatt av å bygge opp», skriver NR og fortsetter:

«Vi tar sterk avstand fra denne typen karakteristikker og beskrivelser. De fremstår ikke som faglig funderte innspill i en kritisk tilnærming til norske mediers dekning av valget i USA, men som et forsøk på å stemple nærmest alle de norske nyhetsmediene som del av en konspirasjon.»

Styreleder Hanna Relling Ber sier etter styremøtet at alternativene som ble diskutert på møtet var om man skulle gi en formell advarsel, kritikk eller ingenting. Styret kan ikke vedta eksklusjon, uten at det først er gitt en formell advarsel.

Hun forteller at hele styret står samlet bak avgjørelsen og at det var en fruktbar diskusjon.

– Det er veldig problematisk at han kollektivt stempler alle medier som løgnere. Det er med å bryte ned den viktige rollen media har, og den rollen er viktigere en noen gang, sier Relling Ber og legger til:

– Det er noe annet å gi kritikk til andre medier, der skal vi ha høy takhøyde. Det er ikke den enkelte kritikk som er problemet. Men å insinuere at alle medier fra Fjuken til Finansavisen er en del av en konspirasjon, er problematisk.

Styret skriver også:

«Uttalelsen utfordrer dermed også foreningens formål om å jobbe for gode rammevilkår for alle redaktørstyrte medier, og den bidrar til at det stilles spørsmål både i det offentlige rom og fra våre medlemmer ved hva som er Hans Rustads motivasjon for å være en del av det kollegiale fellesskap som vår forening representerer».

– Skal skrive et svar

Under pressekonferansen etter styremøtet forteller Hans Rustad at han kommer til å skrive et svar på styrets vedtak.

– Det blir et svar til både leserne og styret, hvor jeg kommer til å reflektere over det som er blitt sagt. Jeg forstår at det er visse formuleringer som har falt styret tungt for brystet, og det vil jeg da gi min forklaring på, og bruke andre ord.

– Man kan si de samme tingene, nemlig at man er rykende uenig, men på en annen måte. For det at vi i Document er veldig uenig med resten av pressen i synet på utviklingen i USA er det ingen tvil om, men det er måten man fremlegger det på.

– Når vi har brukt så sterke ord som løgn, er det ikke personlig, men politisk.

Styret stiller også spørsmålet om hvorfor Rustad ønsker å være i Norsk Redaktørforening, hvis han og avisen er uenig med resten av pressen.

– NR er til for det offentlige Norge, og vi ønsker å være et bidrag til det offentlige Norge. Og vi må forholde oss til at størsteparten av mediene i Norge er uenige med oss, og så får vi veie våre ord bedre, sier han.

Flere reagerte

Foreningen skulle diskutere om Rustad har handlet i strid med foreningens formål etter at han i en kommentar på nettstedet mente at det var mediene, ikke president Donald Trump som hadde bidratt til å opphisse folkemengden som stormet Kongressen onsdag.

Etter at flere redaktører, deriblant Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit gikk ut og oppfordret NR til å ta affære etter kommentaren, tok Redaktørforeningens generalsekretær Arne Jensen initiativ til å behandle saken.

– Samtidig vil styret understreke at de redaktørstyrte mediene, som NRs medlemmer representerer, er en del av demokratiets infrastruktur. NRs medlemmer og styre må kunne forvente at andre kolleger ikke systematisk går inn for å bryte ned medienes legitime og viktige rolle.

Les hele Norsk Redaktørforenings uttalelse:

Hans Rustads medlemskap i Norsk Redaktørforening

Styret i Norsk Redaktørforening har ikke funnet grunnlag for formelle sanksjoner overfor ansvarlig redaktør Hans Rustad, men retter i en uttalelse skarp kritikk mot Documents redaktør.

Styret i Norsk Redaktørforening (NR) har i dag behandlet et notat fra foreningens generalsekretær hvor styret blir bedt om å vurdere medlemskapet til Documents ansvarlige redaktør Hans Rustad, i lys av ulike kommentarer Rustad har skrevet knyttet til det amerikanske valget. Styret er bedt om å vurdere disse kommentarene opp mot foreningens vedtekter.

Styret har grundig drøftet hva det vil si å opptre «åpenbart i strid med foreningens formål», og hva som må til for å aktivere eksklusjonsparagrafen i vedtektene (paragraf 8).

NR er ikke en fagforening, men en faglig forening for redaktørinstituttet; ideen om at den enkelte redaktør, på mest mulig fritt og uavhengig grunnlag, skal kunne treffe kompetente redaksjonelle valg, uten innblanding fra myndigheter, eiere, annonsører eller andre. Dette er da også foreningens viktigste arbeidsoppgave. Vurderingen av det enkelte medlems forhold til foreningen må dermed sees i lys av foreningens ideelle formål og ikke som et spørsmål om faglige rettigheter.

NR er en forening som skal fremme mediemangfold og meningsmangfold. Dette fremgår tydelig av foreningens vedtekter, og det er også dokumentert gjennom foreningens over 70 år lange sammenhengende arbeid for å påvirke lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter i retning av størst mulig informasjons- og ytringsfrihet.

Det er viktig å understreke at foreningen aldri har tatt hensyn til enkeltmedlemmers politiske ståsted eller uttrykte meninger ved vurdering av medlemssøknader eller andre spørsmål knyttet til den enkeltes medlemskap og forhold til foreningen. NR opererer heller ikke med ulike grader av medlemskap eller ulike former for medlemskap. Alle medlemmer har de samme rettigheter og plikter og alle vil bli behandlet på de samme premisser av foreningens sekretariat og styre.

Samtidig er det ingen menneskerett å være medlem i Norsk Redaktørforening. Foreningen er et kollegium, hvor det forventes tilslutning til de overordnede prinsipper og formål som foreningen jobber for, slik disse er uttrykt i vedtektenes formålsparagraf og i kriteriene for medlemskap. Det innebærer selvsagt ikke at ikke medlemmer skal kunne kritisere så vel foreningen som andre medlemmer. Tvert imot, kritikk og debatt vil alltid være et gode, og i Vær Varsom-plakaten er sågar det å sette kritisk søkelys på medienes egen rolle inntatt som en forpliktelse.

I bunnen av foreningens faglige fundament ligger samtidig ideen om at redaktørkollegiet skal være et fellesskap med noen felles formål. Å rette generell kritikk mot mediene på utvalgte områder eller konkret kritikk mot enkeltmedier er en naturlig del av det offentlige, faglige ordskiftet. Vi ser da også stadig eksempler på dette. Noe annet er å diskreditere hele det kollegiet man selv er en del av, og – ikke minst – dersom man direkte eller indirekte i realiteten motarbeider foreningens formål.

Hans Rustad og Document.no har helt fra etableringen i 2003 vært svært kritisk til store deler av de norske, redaktørstyrte mediene – primært hva gjelder deres dekning av spørsmål knyttet til innvandring og integrering. Kritikken har vært både generell og spesifikk, og til tider svært skarp. Det er selvsagt helt legitimt, og det var da heller ikke til hinder for at Rustad ble tatt opp som medlem i Norsk Redaktørforening i 2018.

Enkelte av de kommentarer Rustad har kommet med den siste tiden går imidlertid lenger. Direkte og indirekte stempler Rustad kollektivt norske redaktørstyrte medier, og dermed alle sine kolleger, som løgnere. Det er noe annet enn konkret faglig eller politisk kritikk, og det kan bidra til å bryte ned den tilliten til redaktørstyrte medier som Norsk Redaktørforening er opptatt av å bygge opp.

Vi tar sterk avstand fra denne typen karakteristikker og beskrivelser. De fremstår ikke som faglig funderte innspill i en kritisk tilnærming til norske mediers dekning av valget i USA, men som et forsøk på å stemple nærmest alle de norske nyhetsmediene som del av en konspirasjon. Uttalelsen utfordrer dermed også foreningens formål om å jobbe for gode rammevilkår for alle redaktørstyrte medier, og den bidrar til at det stilles spørsmål både i det offentlige rom og fra våre medlemmer ved hva som er Hans Rustads motivasjon for å være en del av det kollegiale fellesskap som vår forening representerer.

Isolert sett kan vi imidlertid ikke se at uttalelsene gir grunnlag for å aktivere sanksjonsbestemmelsene i vedtektenes paragraf 8. Vi kan heller ikke se at Rustad, slik det har blitt hevdet, har truet eller oppfordret til trusler eller vold mot journalister.

Samtidig vil styret understreke at de redaktørstyrte mediene, som NRs medlemmer representerer, er en del av demokratiets infrastruktur. NRs medlemmer og styre må kunne forvente at andre kolleger ikke systematisk går inn for å bryte ned medienes legitime og viktige rolle.

Når vi likevel mener at det i denne omgang ikke er grunnlag for formelle reaksjoner overfor Rustad, så har det også sammenheng med det vi innledningsvis understreket om mediemangfold og meningsmangfold. Det norske medielandskapet, og norsk samfunnsdebatt, er tjent med at flest mulig av de meninger som finnes i den norske befolkning får sin plass i det offentlige rom, også innenfor medier som har forpliktet seg på Redaktørplakaten. Det er selve ytringsfrihetens idé.

Oslo, 16. februar 202

Powered by Labrador CMS