Debatt

Hvis norske medier eller forbrukere tror deres oppfatning av personvern har betydning, tar de feil

- Det er Google og Facebook som definerer GDPR i Norge, skriver Per Toset.

  • PER TOSET, partner og CCO i Mindshare
 

At Norge har en utvidet frist for å innføre GDPR betyr svært lite.

I realiteten må vi markedsførere allerede nå forholde oss til føringene fra globale aktører som Google og Facebook. 

Retargeting, remarketing og segmentering som krever en kombinasjon av data fra annonsørenes egne sider og for eksempel Facebook, er allerede stoppet.

Ansvaret for å sikre at denne typen data er i samsvar med nye GDPR-regler, er lagt på annonsørene. Dette gjelder både nasjonale og internasjonale kunder.

Konsekvensene av regelbrudd kan bli store

At Google og Facebook er restriktive må vi ha en viss forståelse for. Begge selskaper ble på fredag saksøkt for betydelige beløp umiddelbart etter innføringen av GDPR. Men er det sunt at disse definerer hvordan GDPR skal tolkes?

Den store utfordringen ligger i at «ingen vet» noe som helst. Det gjør at de som er store nok og kommer først til markedet med sin tolkning vinner frem. Vi må jo være på Facebook!

Hvor legges listen når det gjelder brudd på GDPR? Hva blir konsekvensene av et eventuelt brudd? Akkurat nå jobber «alle» med GDPR, DPA-er osv, mens Google og Facebook bare styrker sin posisjon i markedet gjennom å legge føringer resten av markedet må følge.

For internasjonale kunder er det 25. mai som er datoen å forholde seg til. Det har allerede resultert i at aktiviteter som fortsatt er lovlige å gjennomføre i Norge blir stoppet, fordi de er ulovlige i EU.

At vi har noen dager ekstra i Norge betyr mindre.

Fordi annonsører i så stor grad har blitt avhengig av Google og Facebook er det i realiteten disse som styrer innføring og tolkning av GDPR akkurat nå. Ved å endre sine betingelser og krav må annonsørene tilpasse sine kommunikasjonsformer deretter. Norske medier har mindre de skulle ha sagt.

Hva med norske publisister?

Flere av de største mediehusene i Norge er allerede så tett knyttet til Google at de har vansker med å få gehør for egne synspunkter og innvendinger. Noen mediehus i Norge velger å lukke seg inne i sitt eget økosystem med egne data og innlogging.

Om disse ikke blir store nok vil de kunne oppleve finansielle konsekvenser, da kampanjer kan bli lagt andre steder der utveksling av data og forståelse av regelverket er i samsvar med det Google og Facebook har.

For alle parter er det avgjørende å få etablert en felles forståelse av GDPR så hurtig som mulig.  Så kan vi raskest mulig sikre at forbrukere får de budskapene de har bruk for når de har bruk for dem.

Det fins helt klart et liv for annonsører og kommunikasjon også med GDPR. Spørsmålet er i hvilken grad dette livet allerede er definert av globale aktører uten innflytelse fra nasjonale aktører.

Powered by Labrador CMS