SKUFFET: – Dette var ikke pent. Dette vil jeg både karakterisere som dramatisk og særs skuffende, sier leder Richard Aune i NRKJ.

NRK har doblet antallet midlertidige ansatte på tre år. Tallene er dramatisk høye og skuffende, mener tillitsvalgt

Bruken av midlertidige ansettelser i NRK merkes aller sterkest i redaksjonene. – Dette var ikke pent, sier leder Richard Aune i NRKs journalistlag.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Medier24 har fått innsyn i antallet midlertidige stillinger i NRK de siste tre årene.

Vi har bedt om å skille redaksjonelle og ikke-redaksjonelle årsverk og forholder oss til rene midlertidige stillinger og ikke vikariater for andre.

Det vil for ordens skyld si at tallene ikke omfatter de mange tilkallingsvikarene i NRK. Den gruppen kommer i tillegg. Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven vi benytter er §14-9 (1) a): «Når arbeidet er av midlertidig karakter».

Vi kan i dag avsløre følgende funn:

  • Antall midlertidige redaksjonelle ansatte er doblet på tre år.
  • 70 prosent økning i antall midlertidige ansatte i NRK totalt på tre år.
  • Man har klart å holde midlertidigheten blant øvrige ansatte i NRK stabilt, men ikke blant redaksjonelle.
  • Det er desidert størst økning i bruken av midlertidige på Marienlyst – over en dobling.

NRK midlertidige
Kilde: NRK

– Dette var ikke pent

Leder Richard Aune i NRKJ er lettere sjokkert over tallene som Medier24 presenterer.

– Dette var ikke pent. Dette vil jeg både karakterisere som dramatisk og særs skuffende. Vi har hatt mistanken om at utviklingen var negativ lenge, men jeg visste ikke at det var så galt som dette. NRKJ har både advart og protestert mot økt bruk av midlertidige, for dette utfordrer en av bautaene i norsk arbeidsliv – nemlig at grunnregelen skal være faste ansettelser.

NRK.
  • Les tilsvar fra NRKs personaldirektør lenger ned i saken.

Han sier at fagforeningen har forståelse for at en innleid pyrotekniker til «Ikke gjør dette hjemme» eller en gartner i et hageprogram kan være midlertidig – ettersom behov er midlertidig. Men:

– Det skal være helt klare særskilte unntak for å ikke ha faste ansatte, men vi er ganske sikre på at en stor andel av disse midlertidige som Medier24 presenterer her ikke kommer innafor unntaksbestemmelsen.

– Særdeles uklokt

Aune forteller til Medier24 at han synes det er «særdeles uklokt av NRK å utfordre lovverket på denne måten».

– NRK har et særstilt ansvar for å ta samfunnsansvaret i arbeidslivspolitikken på alvor og bør ikke være i front for å utfordre dette. Det er viktig for oss ansatte at NRK har en bemanning som er stabil og trygg – kontra det å ha en bemanning som er ustabil og utrygg. Det er ikke klokt av NRK å ha en så stor andel ansatte som hele tiden lurer på om de har jobb.

Aune sier at det utfordrer journalistikken i NRK når man har en så stor andel av arbeidsstokken på midlertidige kontrakter.

– Hvis man er fast ansatt, så har man en trygghet for jobben man skal gjøre som journalist. Det handler om å tørre å ta journalistiske sjanser og tørre å satse på prosjekter som har en viss grad av risiko og som oppleves som noe vågal – for det er slik vi kommer fremover og skaper innovasjon.

Fagforeningen kommer til å kreve tiltak av NRK, varsler Aune:

– I 2015, da det var 35 midlertidige, mente vi at problemet var så stort at det ble tema på årsmøtet vårt og vi vedtok en uttalelse som advarte mot utviklingen og effekten. Nå har det doblet seg. NRKJ kommer nå til å kreve en gjennomgang av tallene for å se hva som er innafor og hva som er utenfor regelverket, for vi kan ikke leve med at dette øker.

– Utrygge journalister

Leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag.

Leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag (det gjøres oppmerksom på at Frantzen og Aune også er partnere, journ.anm) mener at den økte midlertidigheten går utover journalistikken:

 – Det er ikke bra når en redaksjon baserer seg på midlertidig bruk. Det må selvfølgelig være mulig å ha vikariater for journalister i spesielle tilfeller – noe også loven åpner for, men man må være veldig bevisst på hvordan man bruker det. Også må man være tydelig på at det ikke er en hovedregel, men heller et unntak.

Det er ikke bare 20-åringer som er midlertidig i dag – det er også voksne mennesker med familier, boliglån, forpliktelser og barn. Den usikkerheten det skaper ved å være midlertidig er ikke bra for folk.

– Hvilke konsekvenser frykter du at det kan bli for journalistikken?

– Jeg tror det gjør at man blir utrygg som journalist - og er det en ting vi trenger i dag, så er det trygge journalister.

  

– Ikke særlig høyt antall

Direktør Olav T. Nyhus i NRK. Har ansvaret for juridiske spørsmål, rettigheter og personal.

Personaldirektør Olav Nyhus i NRK forteller til Medier24 at de bemanner opp på toppene, men at det er sesongbetont og derfor nødvendig med midlertidige ansettelser i perioder.

Eksempelvis skjer dette når det hoper seg opp med store sportsproduksjoner som under alle VM-arrangementene i vinter, forteller han.

– Antallet midlertidige ansatte er ikke særlig høyt sett opp mot den totale bemanningen i NRK. Dette er et utslag av naturlig variasjoner. I noen perioder hoper det seg opp med produksjoner av store mesterskap eller drama som krever ekstra bemanning. Det er helt naturlig gjennom året at det skjer variasjoner her.

– Hvorfor kan dere ikke ansette flere av de midlertidige ansatte?

– Det er rett og slett fordi vi må sørge for at vi har meningsfylt arbeid til våre ansatte gjennom hele året og legge bemanningsnivået etter det som er basisproduksjon. I perioder har vi også behov for særstilt kompetanse.

Han mener at NRKJ og Richard Aune tar feil når han sier at NRK utfordrer regelverket.

– Jeg er uenig i NRKJ sine vurderinger. Vi i NRK forholder oss til arbeidsmiljølovens regler. NRK er en ansvarlig arbeidsgiver og vi ligger på ingen måte i front for å utfordre regelverket.

Powered by Labrador CMS