Redaksjonelle ledere i NRK, Aftenposten, TV 2 og Dagbladet er blant dem som deler sine tanker om identifisering av en voldtektsdømt realitydeltager.

Derfor identifiserer noen medier den voldtekts­dømte reality­deltageren

Ulik praksis blant de norske mediehusene ved identifisering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Mandag ble det kjent at en mann i 20-årene er dømt til fire år og fem måneders fengsel for voldtekt av en mindreårig jente.

Mannen er tidligere deltager i et norsk realityprogram, og det er ulik praksis rundt identifisering av mannen blant de norske mediehusene.

Programmet er nå fjernet fra NENTs strømmetjeneste, Viaplay.

For ordens skyld: Mannen nekter straffskyld, og hans advokat har varslet at de vil anke dommen.

Medier24 har tatt en spørrerunde til de største nettavisene med spørsmål om hvorfor de har valgt å identifisere/ikke identifisere mannen, og hvilke presseetiske vurderinger som ble gjort ved publisering?

Medier24 har også identifisert mannen via en NTB-sak. Se begrunnelsen i faktaboksen til høyre.

Derfor identifiserer Medier24:

– Vi har i likhet med en rekke medier valgt å identifisere vedkommende med tanke på til alvorlighetsgraden av dommen og at mannen har selv søkt offentlighetens lys i betydelig grad. Etter å ha gjort egne undersøkelser i saken, så har vi diskutert oss fram til at det var riktig å identifisere, sier ansvarlig redaktør Erik Waatland.

Peker på alvorlighetsgraden i dommen

Nyhetsredaktør i Nettavisen, Charlotte Sundberg, forteller til Medier24 at identifiseringen av den voldtektsdømte realitydeltakeren er en sak de har hatt flere og grundige diskusjoner om i redaksjonen.

– Vi har blant annet vurdert identifisering av gjerningsperson opp i mot hensynet til fornærmede og om det har vært et berettiget informasjonsbehov, skriver Sundberg.

Hun påpeker at dette er en person som har søkt offentligheten ved å delta i et av Norges mest populære tv-show i etterkant av at han ble siktet i en kriminalsak.

– Straffesaken ble holdt skjult for produksjonen noe som igjen gjorde at det måtte gjøres endringer på programmet. Etter en totalvurdering valgte vi derfor å identifisere realitydeltakeren.

Redaktør i NRK Direkte, Espen Olsen Langfeldt skriver at NRK på riksplan inntil nå ikke har gitt denne saken særlig oppmerksomhet, og har valgt å være varsomme med identifisering.

– Men nå foreligger den alvorlige dommen, og vi velger å identifisere ham nå mandag kveld. Det begrunner vi blant annet med sakens alvorlighetsgrad, at han selv har valgt å søke offentlighet etter at de angivelig straffbare handlingene ble begått, sier Olsen Langfeldt til Medier24.

Og fortsetter:

– Saken har også visse prinsipielle sider knyttet til medie- og realitybransjen som bør følges opp videre, og aktualisert med at Viaplay nå fjerner siste sesong fra sin tv-spiller.

Aftenposten og P4 identifiserer ikke

Dagbladet identifiserte i utgangspunktet ikke reality-deltakeren, men har i siste utgave av saken identifisert den domfelte.

Redaksjonssjef i Dagbladet, Matias Ytterstad, sier til Medier24 at saker som dette er bredfulle av etiske vurderinger.

– Det som først og fremst taler for identifisering i denne aktuelle saken, er alvorsgraden. Den tiltalte har også her søkt offentligheten selv, og han informerte heller ikke produksjonsselskapet om den pågående etterforskningen før han ble med på «Paradise Hotel», sier Ytterstad og legger til:

– I sin deltakelse her, og etter hvert også som vinner, er han for et forbilde å regne for mange i målgruppa. Dommen i Salten og Lofoten tingrett er enstemmig og retten fester lit til fornærmede i saken.

Nyhetsredaktør i Aftenposten Tone Tveøy Strøm-Gundersen er klar på at det er en alvorlig dom. Aftenposten har landet på å ikke identifisere.

– Aftenposten identifiserer ikke, fordi vi ikke selv har gjort egne journalistiske undersøkelser. Det er nødvendig for å kunne vurdere identifisering. Grunnen til at vi ikke gjør det, er at realitydeltakere ikke er et stoffområde som er prioritert i Aftenposten. Vi har såvidt jeg vet aldri omtalt personen tidligere, sier Strøm-Gundersen.

Heller ikke P4 har identifisert mannen, forteller nyhetsredaktør Marte Svarva.

– P4-nyhetene har en høy terskel for å identifisere siktede, tiltalte eller dømte i kriminalsaker. I denne konkrete saken er dommen ikke rettskraftig, hvilket taler imot å identifisere vedkommende. Vi vurderte det slik at dette også gjaldt for denne spesifikke saken, sier Svarva til Medier24.

– Listen skal være høy

TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, forteller at TV 2 valgte å vente med å identifisere mannen, til han var dømt i tingretten.

Bakgrunnen for dette, var mannens unge alder, og at redaksjonen ikke hadde nok innsikt rundt forklaringene, faktum og bevissituasjonen i saken.

Solbrække mener dette valget gjorde det vanskelig for TV 2 å problematisere mannens deltakelse i Paradise Hotel, og produksjonsselskapets mulighet til å sjekke deltakerens vandel.

–Det er relevant å belyse alle disse spørsmålene, men samtidig skal listen være svært høy for identifisering av unge mennesker på et tiltalestadium i en så alvorlig sak, sier Solbrække til Medier24.

Nå mener hun identifisering er riktig, til tross for at dommen ennå ikke er rettskraftig, at mannen nekter straffskyld og at en anke er varslet.

– Han er enstemmig dømt til fire år og fem måneders fengsel. Retten ser fullstendig vekk fra hans forklaring, og vi har nå god kjennskap til totalbildet og bevisene, sier Solbrække.

– Retten mener det ikke finnes formildende omstendigheter, heller ikke det faktum at visse medier har identifisert han før dommen falt. Kombinasjonen av en dom i en svært alvorlig sak, hans kjendisstatus og potensielt forbilde for unge mennesker, og at han skjulte voldtektssiktelsen da han meldte seg på programmet, gjør at jeg mener identifisering er riktig i denne saken.

– Ville ikke føre leserne bak lyset

VGs nyhetsredaktør, Tora Bakke Håndlykken, forteller at VG har fattet sin avgjørelse om identifisering etter grundige og omfattende diskusjoner.

I diskusjonene kom det både frem argumenter som talte for identifisering, og argumenter mot identifisering. Da vedkommende vant Paradise Hotel, ble det også vurdert å identifisere mannen, men avisen valgte å vente til dommen falt.

– Siden realitydeltakeren forble anonymisert og vi prioriterte å dekke utviklingen i den alvorlige straffesaken, omtalte vi ikke hvem som vant årets finale av Paradise Hotel, sier Bakke Håndlykken til Medier24.

– Vi kunne ikke knytte vinneren til straffesaken uten å identifisere, og vi ville heller ikke føre leserne våre bak lyset med en vinnersak uten å kunne opplyse om det alvorlige bakteppet. Derfor droppet vi altså finaledekningen.

Når VG nå har valgt å identifisere mannen, skjer det etter at dommen mot ham er lest nøye, forteller Bakke Håndlykken.

– Forholdet han dømmes for er svært alvorlig, med voldtekt av en da 14 år gammel jente. I vurderingen vår vektlegger vi blant annet også at domfelte valgte å søke offentlighet ved å delta i innspillingen av Paradise Hotel selv om han var siktet for voldtekten. Han valgte heller ikke å trekke seg etter innspillingen, og vant den tv-sendte finalen, sier Håndlykken.

Powered by Labrador CMS