Leder og nestleder i Samisk redaktørnettverk - Johan Ailo Kalstad, NRK Sápmi (t.h.) og Kari Lisbeth Hermansen i Ávvir.

Etablerer Samisk redaktørnettverk

Redaktører i samiske mediehus får en ny møteplass gjennom Samisk redaktørnettverk- Sámi redaktevrafierpmádat.

Publisert

Nettverket ble stiftet i Karasjok 3. februar som en del av Norsk Redaktørforening.

Med på møtet var redaktører i flere samiske mediehus, NRKs redaktør for samarbeid og mediemangfold Hege Iren Frantzen og Redaktørforeningens generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

– En av våre viktigste oppgaver er å skape møteplasser for redaktører. Vi er også en organisasjon som kjemper for størst mulig ytrings- og informasjonsfrihet, og vi vet at det samiske perspektivet ikke er godt nok synlig i det norske nyhetsbildet. Vi tror at et bedre samarbeid mellom redaktører i samiske mediehus kan styrke de samiske mediene og dermed også være viktig for samers ytringsfrihet, sier Nybø.

Hun er svært glad for at NRK i fjor høst tok initiativ til et tettere samarbeid mellom redaktører i samiske medier.

Johan Ailo Kalstad, direktør i NRK Sápmi, er leder for nettverket og Kari Lisbeth Hermansen, ansvarlig redaktør i den samiske avisa Ávvir, er nestleder.

- Vi har behov for å løfte samiske mediepolitiske og redaktørfaglige spørsmål i tiden som kommer. Sametinget har varslet at det kommer en samisk mediemelding i valgperioden, og dette er åpenbart et område der vi har behov for å snakke sammen, De samiske mediehusene har samarbeidet tidligere også, men vi trenger et mer formalisert samarbeid, sier Kalstad.

Nettverket omfatter i tillegg redaktører i samiske mediehus som Ságat som er en norskspråklig samisk avis, Nord Salten Avis som publiserer egne saker på lulesamisk og Snåsningen som har egen seksjon på sørsamisk.

Powered by Labrador CMS