Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø.

Norsk Redaktørforening inn som partshjelper for TV2

– Vi mener det vil være dypt problematisk dersom en domstol så enkelt kan pålegge en redaksjon å gi fra seg informasjon om interne redaksjonelle vurderinger, sier Reidun Kjelling Nybø.

Publisert Sist oppdatert

Som Medier24 tidligere har omtalt må TV 2 legge fram interne e-poster og notater etter en kjennelse fra Oslo tingrett.

Bakgrunnen er at Viaplay og TV 2 møtes i retten i januar neste år etter uenighet om TV 2s bruk av Premier League-bilder.

Nå går Norsk Redaktørforening inn som partshjelper for TV 2. Kanalen har også anket kjennelsen.

– Vi er bekymret for at kjennelsen, hvis den blir stående, kan ha en nedkjølende effekt overfor potensielle kilder og også skape utrygghet blant journalister og redaktører. Saken berører både kildevernet og pressens vern av upublisert materiale. Vi mener det vil være dypt problematisk dersom en domstol så enkelt kan pålegge en redaksjon å gi fra seg informasjon om interne redaksjonelle vurderinger, sier Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening til egne nettsider.

Det er kun spørsmålet om bevistilgang foreningen har trådt inn som partshjelper for TV 2.

TV 2s sjefredaktør Olav T. Sandnes forteller til NR at mediehuset er takknemlige for at NR ønsker å bidra.

– Kjennelsen er et direkte inngrep i TV 2s redaksjonelle virke, og i strid med grunnleggende presseetiske prinsipper som verner om redaksjoners uavhengighet og pressens ytringsfrihet, sier han.

Advokat Jon Wessel-Aas representerer NR i saken. Han påpeker at det i medieansvarsloven er lovfestet prinsippet om redaksjonell uavhengighet.

– Selv ikke eierne og styret i et medieselskap har adgang til å kreve innsyn i de løpende redaksjonelle vurderingene. Da vil det være merkelig om et helt annet, utenforstående selskap skulle få det. Det ville åpne for uakseptable angrep på den redaksjonelle uavhengigheten som demokratiet er avhengig av, sier Wessel-Aas til NRs nettsider.


Powered by Labrador CMS