Toppsjef Olav Sandnes i TV 2.
Toppsjef Olav Sandnes i TV 2.

- Jeg har i hvert fall sikret meg litt sommerlektyre, sier TV 2-sjef Olav Sandnes om regjeringens utlysing

I dag kom omsider Kulturdepartementet med invitasjon til ny avtale om å bli kommersiell allmennkringkaster. Og TV 2 må vurdere om forpliktelsene er verdt 135 millioner kroner i tilskudd.

Publisert

Kulturminister Linda Hofstad Helleland lyste fredag ut ny avtale for kommersiell allmennkringkasting.

TV 2 søkte ikke om ny avtale i august i fjor fordi det ikke fulgte verken penger eller reelle vilkår med avtalen. 

Siden den gang har Stortinget kommet fram til at det skal tilbys pengestøtte for å kompensere for merutgiftene kanalen påføres som følge av kravene som stilles - om blant annet nyhetsproduksjon, norsk innhold og hovedkontor utenfor Oslo. 

I avtalen som lyses ut fredag går det fram at staten vil kompensere for merkostnadene knyttet til oppdraget, og statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.

Totalt kan den kanalen som får avtalen altså få 675 millioner kroner i løpet av avtaleperioden.

 

Har ikke lest utlysingen

Når Medier24 får tak i TV 2-sjef Olav Sandnes fredag, understreker han at han ikke har rukket å lese utlysningen ennå:

- Jeg har brukt formiddagen på styremøte i Norsk Presseforbund, så jeg har faktisk ikke rukket å lese ordentlig gjennom det ennå, sier han.

- Men mitt inntrykk er at de har gjort en omfattende og grundig jobb. Det viser at man mener alvor med snakk om en aktiv mediepolitikk, legger Sandnes til.

 

Vil ikke avvise eller bekrefte noe ennå

Sandnes understreker at han ikke kan gi konkrete kommentarer før TV 2 har gått gjennom utlysingen:

- Før vi kommenterer spesifikke elementer må vi se gjennom helheten i avtalen. Og så vil dette for TV 2 naturlig nok til syvende og sist være en styresak.

- Så står vi fortsatt ved det vi har sagt: TV 2 har et sterkt ønske om et fortsatt allmennkringkasteroppdrag. Men vi må selvsagt se ordentlig på utlysingen før vi kan si noe endelig.

- Vil det si at det er en reell sjanse for at dere ikke søker på dette?

- Det kan jeg rett og slett ikke svare på. Vi står på at vi har et sterkt ønske, men nå har vi altså ikke en gang lest utlysingen ennå, sier Sandnes.

 

Skal bruke sommeren

Kulturministeren lyst ut avtalen i dag 23. juni - med tre måneders frist. Det vil si at TV 2 og eventuelle andre aktører som er interessert ikke har mer enn til 23. september med å bestemme seg og lever en søknad.

- Det blir en kort sommer for noen av dere?

- Vi må nok bruke litt av ferien på dette. Jeg har i hvert fall sikret meg litt sommerlektyre å sette meg inn i, sier Sandnes muntert.

- Oppfatter dere dette som en fastlåst utlysing, eller som en invitasjon til forhandlinger om vilkår?

- Det kan jeg rett og slett ikke kommentere, i hvert fall ikke før vi har fått lest avtalevilkårene, sier Sandnes.

 

Powered by Labrador CMS