Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef.

KOMMENTAR:

Vi tar Clemets ønske om mer næringslivs­journalistikk som et velment dytt i ryggen

- Clemet har noen gode poenger som jeg er enig med henne i, skriver kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Denne artikkelen er over to år gammel.

I et åpent brev publisert i Aftenposten etterlyser Kristin Clemet både mer og bedre journalistikk om norsk næringsliv fra NRK.

Det er viktig at vi har løpende diskusjoner om hvordan NRK løser oppdraget vi har fått fra Stortinget.

Kristin Clemet, daglig leder i den liberale tankesmien Civita.

For som Clemet skriver, så er NRK «vår viktigste og felles finansierte allmennkringkaster.» Clemet har noen gode poenger som jeg er enig med henne i.

Og den dagen ingen mener at det er områder NRK bør bli bedre på, kommer nok ikke. Selvsagt skal våre ører være åpne og vi skal la oss påvirke av ønsker og synspunkter utenfra.

Økonomi og næringsliv handler grunnleggende om verdiskapning, arbeidsliv, fordeling og eierskap.

Kort sagt handler det vel egentlig om hva vi skal leve og hvordan fellesgoder – som NRK - skal finansieres. Det vil være et demokratisk problem dersom næringslivsjournalistikken i Norge blir overlatt til spesialiserte publikasjoner som bare skriver av og for næringslivet selv.

Vi trenger allmenne medier som dekker dette viktige feltet godt, bredt og kritisk, på måter som skaper forståelse, innsikt og engasjement. Jeg er enig med Clemet i at NRK kan levere en enda sterkere dekning av økonomi og næringsliv.

NRK kommer til å sette i gang tiltak for å kunne øke synligheten av dette viktige fagfeltet i våre flater.  Jeg er sikker på at Clemet vil følge med på om det skjer og gi oss tydelig tilbakemelding.

Jeg mener likevel at hun, muligens for å understreke sitt poeng, i for stor grad overser vår dekning av næringslivet. For økonomi og næringsliv er en viktig del av NRKs nyhetstilbud:

  • Gjennom den løpende og daglige nyhetsformidlingen.

  • Gjennom NRKs økonomi- og politikkredaksjon, der det sitter egne økonomireportere med særlig kunnskap og kildenett.

  • Gjennom 15 distriktsredaksjoner som dekker det lokale og regionale næringslivet

  • Gjennom ulike saker og satsinger i våre nyhets- debatt- og fordypningsprogram, som for eksempel i Dagsrevyen, Dagsrevyen 21, Kveldsnytt, Dagsnytt Atten, Nyhetsmorgen, Nyhetslunsj, Nyhetsettermiddag, Debatten, Torp og Politisk kvarter.

NRK Nyheter er på de store sakene.

De siste månedene har vi fulgt dramaet rundt Norske Skog tett med nyhetssaker og reportasjer på alle våre flater.

Nedgangen i boligmarkedet er et annet eksempel på en viktig sak som NRK har fulgt den siste tiden. Vi formidler også saker og reportasjer om bedrifter som skaper arbeidsplasser og som er selve limet i mange byer og lokalsamfunn.

Siste eksempel er fra forrige uke da vi omtalte at Ulstein Group på Sunnmøre underskrev en kontrakt på å bygge et cruiseskip beregnet for polare strøk.

Kristin Clemets åpne brev har gjort at jeg denne uka har vært mer oppmerksom på nyheter om økonomi, arbeidsliv, kompetanse og verdiskapning. Og det er ikke så galt som man kan få inntrykk av når man leser Clemets brev.

Hun er jo selv en hyppig brukt bidragsyter til NRKs innhold på dette området.

Gründerskap, teknologi og økonomi er også tema i NRK-program som «Teenage Boss» og «Viten og vilje». Målet er i hvert fall å vekke nysgjerrighet og kunnskapstørst.

Jeg synes dessuten Clemet bør legge til grunn en litt bredere definisjon på hva næringsliv er når hun gjør et poeng av at NRK gir (for?) stor plass til kultur.

Jeg vil påstå at kulturlivet og den kreative sektoren i høyeste grad også representerer næringer. NRK bidrar hvert år med mange hundre millioner kroner til selvstendig næringsdrivende musikere, forfattere, dramatikere, skuespillere og uavhengige produksjonsselskap - i tillegg til den redaksjonelle dekningen av deres næringsvirksomhet.

Det er helt avgjørende at NRK må «(…) levere et godt produkt for at politikere og folk skal være villige til å betale så mye».

Aller viktigst er det at NRK har høy tillit, er til å stole på og at folk faktisk synes tilbudet de får fra NRK er verd lisensen de betaler. En allmennkringkaster som bare blir brukt av noen, er ikke lenger allmenn.

Clemet mer enn antyder at NRK etter hennes mening ikke prioriterer næringsliv høyt nok fordi vi ikke er utsatt for konkurranse.

Der tar hun rett og slett feil. Konkurransen er total og global.

Det er selvsagt riktig at NRK er finansiert av lisensbetalerne og at vi ikke må kjempe om kommersielle inntekter.

Men jeg kan forsikre at NRK «kjenner på kroppen», for å bruke hennes eget uttrykk, en stadig sterkere konkurranse for å nå ut med norsk innhold som er så godt og har så høy kvalitet at folk velger det – i konkurranse med aktører fra hele verden.

NRK har klart å beholde høy oppslutning og et svært godt omdømme i en tid med akselererende teknologisk utvikling, global konkurranse og medievaner i voldsom endring.

Dette er ikke mulig uten å drive mer effektivt, være i front når det gjelder innovasjon og levere med stadig høyere kvalitet.

Det er til inspirasjon når konsulentselskapet Bearing point for noen dager siden rangerte norske selskaper etter digital modenhet og plasserte NRK på toppen av lista. Poenget mitt med å trekke fram dette er at innovasjon, digitalisering og kontinuerlig kvalitetsøkning, er helt nødvendig for å delta i konkurransen.

Å produsere nyheter, drama eller barneprogrammer som ikke når fram til publikum og oppleves som relevante, er sløsing med ressurser og lite effektivt.

Hvis vi utvider næringslivsbegrepet en smule, tenker jeg ofte selv på at det er for lite offentlig debatt - og for dårlig dekning i norske medier generelt - om digitaliseringens- og teknologiens betydning for samfunns- og arbeidsliv. Hvordan endrer det våre liv?

Jeg kan love at vi også fremover skal jobbe for å gi publikum best mulig innhold for lisenspengene, at vi hele tiden skal omstille oss for å løse samfunnsoppdraget på nye måter fordi samfunnet, teknologien og publikums forventninger også endrer seg.

Vi tar Kristin Clemets kronikk og ønske om mer journalistikk om den norske verdiskapningen som et bestemt og velment dytt i ryggen. Det kan jo vanskelig oppfattes som annet enn positivt at noen vil ha mer fra NRK på et viktig område.

Powered by Labrador CMS