Medienettverkets leder Veslemøy Østrem.

Medienettverket om mangfold i medie­bransjen: – Nå trenger vi flere verktøy

– Den åpenheten og delingskulturen som bransjen har vist de siste årene, gjør meg optimistisk på bransjens vegne, sier Veslemøy Østrem.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Resultatene fra årets mangfoldsundersøkelse, som ble lagt frem tirsdag formiddag, viser at mediebransjen har en vei å gå når det gjelder mangfold og flerkulturell kompetanse.

Den totale andelen av kvinner har gått svakt frem det siste året. Det er nå totalt 43 prosent kvinner i bransjen, som er en fremgang på ett prosentpoeng sammenlignet med året før, viser rapporten fra Mediebedriftenes landsforening (MBL).

Medienettverket er glad for at MBL undersøker alle mangfoldsaspektene i mediebransjen.

– Det er svært viktig at MBL gjør denne kartleggingen igjen, og at den nå ser på et større spekter av mangfold enn kjønn. Slik får bransjen et kunnskapsgrunnlag når vi skal jobbe videre med de strukturelle utfordringene vi fortsatt har, sier leder av Medienettverket, Veslemøy Østrem.

Skapt endring

Hun håper at hvert enkelt mediehus og konsern ser grundig på denne undersøkelsen, og tar en runde i egne hus.

– Vi vet jo at store mediehus som NRK og TV 2 som har jobbet grundig med denne problematikken lenge, trekker opp gjennomsnittet i bransjen, og at det ikke ser likedan ut i alle redaksjoner og ledergrupper. Men den bevisstheten som har kommet rundt mangfold i mediebransjen de siste to-tre årene, har helt klart skapt endring, sier Østrem.

Hun mener det er essensielt for at mediebransjen skal klare å møte leserbehov og framtidsutfordringer.

– Ja fra alle kanter

Over halvparten av mediebedriftene sier i MBL-undersøkelsen at de i stor grad jobber med å bedre kjønnsbalansen.

– Det er svært gledelig at man på konsernnivå har tatt et kjempestort skritt i retning bedre kjønnsbalanse. Det er avgjørende at strategier for endring kommer fra toppen av selskapene, sier Østrem.

Hun sier videre at Medienettverket har jobbet i 25 år for å bedre mangfold i mediebransjen, og det har aldri vært lettere å få topplederne i mediehusene i tale rundt denne problematikken.

– Når vi, sammen med MBL, for to år siden inviterte til et samarbeid om et mentorprogram for hele bransjen, var det ja fra alle kanter. Ni mediekonsern har vært med på å betale for programmet, men har ikke minst bidratt med mentorer. Det har vært inspirerende å møte lyttende og nysgjerrige toppledere som har gått inn i en mentorrolle med ydmykhet og et ønske om selv å lære og bli mer bevisst sin egen makt og innflytelse, sier hun.

Østrem hevder at bedre mangfold er avgjørende for at mediene skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag.

– Nå trenger vi flere verktøy, og Medienettverket tar gjerne ansvar for å utvikle noen av disse. Den åpenheten og delingskulturen som bransjen har vist de siste årene, gjør meg optimistisk på bransjens vegne.

Powered by Labrador CMS