Se og følg dagens PFU-møte:

Hvem blir felt og hvem går fri? 

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres.

I alt skal 14 saker opp i møtet, hvorav elleve er åpne. 

Både VG og Aftenposten er klaget inn på to saker hver. Begge er klaget inn av forsvarssjefens kone, for saker om henne og familien. I tillegg er VG klaget inn av forfatter Hilde Rød Larsen. 

Disse sakene blir behandlet: 

132/23 – Kindred Group mot NRK

Status: Brudd på 2.3 og 2.8

NRK ble klaget inn av pengespillselskapet Kindred Group. De klager inn en sending fra Bjerke Travbane hvor sending, lønn og honorarer er betalt av Norsk Rikstoto, men at det ikke er informert om i sendingen.

Les saken her: NRK dobbelfelt

214/23 – Olav Halvorsen mot Aftenposten

Status: Ikke brudd

Aftenposten ble klaget inn for en lederartikkel publisert i november med tittelen «På tide med et maktskifte i Oslo». 

I artikkelen skriver blant annet avisen at «Av partiene i Oslo er det Venstre som i dag svarer best på mange av utfordringene hovedstaden står overfor.» 

Klager reagerer på at politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim har en datter i Oslo Venstre.

Les saken her: Aftenposten gikk fri

125/23 – Linn Therece Johansen Kristoffersen mot Aftenposten

Status: Ikke brudd

Det er forsvarssjefens kone som har klaget inn Aftenposten, som mener seg utsatt for «ærekrenkelse, maktmisbruk og trakassering fra en mektig medieaktør» og føler seg uthengt som privatperson. 

Hun har også klaget inn VG for samme sakskompleks. 

Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at Aftenposten ikke har brutt god presseskikk.

Ingrid Rosendorf Joys har forståelse for at klager synes spørsmålene var nærgående og sakene var belastende.

– Men det må klager kunne forvente. Hun har en høy stilling i forsvaret, og er gift med forsvarssjefen. Det er riktig av Aftenposten å stille de spørsmålene, selv om de er nærgående, sier hun.

Utvalgsmedlem Ellen Ophaug skjønner også at det kan oppleves hardt å få spørsmål som forsvarssjefens kone har fått.

– Det kan være lurt å tenke på kommunikasjonen, selv om meldingene er helt eksplisitte og presise. Det er ingen tvil om hva Aftenposten lurer på og ønsker seg, sier hun.

– Jeg kan ikke se at de har gjort noe galt i så måte, men jeg skjønner at det oppleves belastende.

126/23 – Linn Therece Johansen Kristoffersen mot Verdens Gang

Status: Ikke brudd

Forsvarssjefens kone klaget inn VG etter saker om henne og familien. Hun mener seg utsatt for «ærekrenkelse, maktmisbruk og trakassering fra en mektig medieaktør» og føler seg uthengt som privatperson. 

Hun har også klaget inn Aftenposten for samme sakskompleks. 

Pressens Faglige Utvalg konkluderer med at VG ikke har brutt god presseskikk.

– Jeg skjønner ikke helt hvordan de skulle gjort det på en annen måte. Jeg klarer ikke å felle VG for å ha gjort det de gjør, sier Stein Bjøntegård.

Utvalgsmedlem Nina Fjeldheim trekker fram at man kan være mer pedagogisk i tilnærmingen til kilder, men skjønner at det kan være krevende.

– Det kan oppleves som slitsomt og invaderende. Det er belastende ting som skrives. Det er ikke vanskelig å ha sympati for klager i opplevelsen, samtidig synes jeg at kontakten har vært ryddig ut fra det VG har forelagt, sier hun.

134/23 – Thomas Bølum, Kjørstad mot Fosna-Folket

Status: Brudd på 4.14

Fosna-Folket ble klaget inn etter saker om problemer på en skole. 

Klager er den omtalte rektoren, og han mener Fosna-Folket har brutt god presseskikk i bruk av anonyme kilder, kontroll av fakta, identifisering og samtidig imøtegåelse. 

Han reagerer på at avisen skriver i sakene at han er forelagt kritikken i saken, men det mener han at ikke har skjedd. 

I sitt tilsvar skriver avisen at oppvekstsjefen i kommunen nektet de å intervjue rektoren, og avisen sier de flere ganger ga beskjed om at de da måtte opplyse om det.

Sekretariatets innstilling var å ikke felle, men å gi kritikk, men utvalget endte til slutt med å felle avisen på 4.14.

– Jeg synes saken ligner på saker der vi har endt med brudd tidligere. Konkrete beskyldninger skal være forelagt, også for folk som gjør seg vanskelig tilgjengelig eller har en sideperson som skal ta de henvendelsene, sier Øyvind Kvalnes.

Ingrid Rosenhof Joys tok opp at utvalget har pekt på mange ganger tidligere at det er vedkommende som omtales som har tilsvarsretten.

– Det er utrolig viktig å bli forelagt alle konkrete ting, og at det er vedkommende som omtales som skal få det forelagt, sier hun.

Gunnar Kagge peker også på at konkrete påstander må forelegges.

– Vi kan ikke stole på at oppvekstsjefen har gjort journalistens arbeid og hentet inn den informasjonen, sier han.

Utvalget konkluderte med at Fosna-Folket har brutt god presseskikk på punkt 4.14, med mulig dissens fra utvalgsleder Anne Weider Aasen og Stein Bjøntegård.

206/23 – Anita Furuhovde Borkhus mot Alvdal midt i væla

Status: Brudd på 4.6

Avisen er klaget inn etter å ha publisert et bilde fra en bussulykke. Klager er pårørende til busssjåføren. 

Hun mener publiseringen er i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.6, om å ta hensyn til hvordan omtale kan virke på ofre og pårørende. Hun skriver i klagen at hun fikk vite om ulykken via bildet på sosiale medier, da avisens sak var delt. 

Hun reagerer på at lastebilen som var involvert i ulykken var sladdet, men ikke bussen. 

Avisen skriver i sitt tilsvar at hverken de, eller Folldalsportalen, som er klaget inn for samme sak, har identifisert omkomne eller savnede personer uten at nærmeste pårørende er underrettet.

De viser til at de ikke har oversikt over hvilke sjåfører som kjører hvilke ruter, og sladdet ikke bussen fordi det var en ordinær, hvit buss. 

Avisen skriver at de har forståelse for at det oppleves dramatisk med en slik ulykke i en liten bygd. 

«Men sett fra vårt perspektiv, er nyhetsformidlingen gjort etter boka, og slik man minimum må forvente av et redaktørstyrt medie.»

Utvalget var derimot ikke i tvil.

– Det er ikke noe særlig tvil i mitt hode at dette bildet burde vært sladdet, sier Stein Bjøntegård, og fortsetter:

– Bussjåførens tilstand er uavklart, og bildet blir publisert en halvtime etter politiets første melding. Det er for kjapt, sier han.

Gunnar Kagge er enig med Bjøntegård.

– Det er ikke nødvendig å bringe et så detaljert bilde så raskt for publikum, sier han.

207/23 – Anita Furuhovde Borkhus mot Folldalsportalen

Status: Brudd på 4.6

Folldalsportalen er klaget inn for samme bilde som Alvdal Midt i Væla, og de har svart felles. 

147/23 – Hilde Rød-Larsen mot Verdens Gang

Status: Ikke brudd

VG er klaget inn av forfatter Hilde Rød-Larsen for premiss for intervju og hensynsfull oppførsel. Klagen er knyttet til intervjuet med Rød-Larsen om hennes bok og hennes historie med psykiateren som nå er varslet inn til Helsetilsynet. 

Rød-Larsen mener intervjuet og saken er laget på feil premisser, og fordi det var blitt gitt inntrykk av at intervju med flere varslere også var klare samtidig som saken om henne skulle publiseres. 

Ifølge klager opplyste VG til henne at de ville publisere hennes sak først, fordi det ville gjøre det lettere for de andre kildene med å stå frem.

Les saken her: VG gikk fri etter forfatter-klage

182/23 – Ansgarskolen mot Dagen

Status: Ikke brudd

Dagen ble klaget inn etter flere artikler som handlet om at styreleder ved Ansgar bibelskole kom til å gå av, varsler mot rektor, samt håndteringen av arbeidsmiljøet ved skolen.

Flere i Pressens Faglige Utvalg pekte på en del slurv i sakene, men at slurv og feil ikke går over streken til å være et presseetisk brudd.

– Det er vanskelig å argumentere for brudd, men de kunne ringt et par stykker til og fått opplyst saken mer, sier Nina Fjeldheim, før hun konkluderer:

– Dårlig journalistikk, men ikke et brudd.

Gunnar Kagge peker også på flere småfeil.

– Men jeg ender også opp med at det er ikke ille nok. Jeg synes ikke det er over grensen, men det er mye som ikke er bra her, sier han.

167/23 – Lillesand kirkelige fellesråd mot Lillesands-Posten

Status: Brudd på 3.2 og 4.14

Lillesand-Posten er klaget inn for å ha publisert to leserinnlegg der det ble satt fram kritikk av behandlingen av en arbeider i Lillesand kirkelige fellesråd, samt påstander om at personer har blitt utsatt for «ubehagelig trakassering» og mobbing.

Kirkerådet, ved kirkevergen, peker på at begge innlegg er publisert uten at han som daglig leder eller rådets valgte leder har fått komme til ord, og anfører brudd på kontroll av opplysninger og samtidig imøtegåelse. 

Lillesands-Posten anfører at det ikke har vært mulig med en minnelig ordning, og at klager viser til at det dreier seg om en personalsak som han ikke ønsker å kommentere.

Pressens Faglige Utvalg mener leserinnleggene er et klar brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, mens det var mer usikkerhet rundt punkt 3.2.

– Dette er et leserinnlegg (...), men du kan ikke komme med hva som helst, sier Nina Fjeldheim.

– Når det er såpass sterke anklager og påstander, så kan jeg ikke se at de har kontrollert det med andre kilder som underbygger det. Hadde de hatt annen form for dokumentasjon så hadde kanskje bare 4.14 vært aktuell her, sier Ellen Ophaug.

227/23 – Norgesdemokratene mot Utrop

Status: Brudd på 4.14

Utrop er klaget inn etter en sak om at flere i Norgesdemokratene har bakgrunn fra nynazistiske miljøer. 

De skriver i sin klage: 

«Norgesdemokratene vil ha seg frabedt om å bli omtalt som 'rasister', som faktisk er en definert termologi, uten belegg. Norgesdemokratene er også et av de mest liberaldemokratiske partier som eksisterer i Norge og er sterk forkjemper for universelle menneskerettigheter. Åpenbart reagerer vi da på denne omtalen.»

Utrop anfører at redaksjonen forsøkte å få kontakt med Norgesdemokratene før publisering av påklaget artikkel, uten å lykkes: 

«...men i og med at det som fremkom i rapporten kun var en sammenfatning av ideologier, ståsteder og allerede kjente forhold valgte vi å kjøre saken uten tilsvar», skriver redaksjonen.

Pressens Faglige Utvalg er klar på at det er klart brudd på 4.14.

– De må følge reglene. Når de omtaler rapporten så gjør de mye riktig, og har også med en forsker som nærmest fillerister rapporten. Da er det trist at de ikke henter inn samtidig imøtegåelse fra Norgesdemokratene, sier Gunnar Kagge.

Lukkede saker: 

  229/23 – NN mot Hamar Arbeiderblad

  Status: Brudd på 4.7

  163/23 – Adv. Anne M. Mork på vegne av klient mot Ringsaker Blad

  Status: Brudd på 4.5 og 4.7

  146/23 – NN mot Bergensavisen

  Status: Ikke brudd

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS