Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling, og assisterende generalsekretær, Solveig Husøy.
Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling, og assisterende generalsekretær, Solveig Husøy.

MENINGER:

Kartlegging er ikke nok

«Vi må snakke mer om redaksjonell frihet og uavhengighet. Både i Amedia og i resten av bransjen», skriver Solveig Husøy og Reidun Kjelling Nybø.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke ble en fersk undersøkelse om redaksjonell frihet og uavhengighet i Amedia presentert på konsernets redaktørforum på Gardermoen. 

Konsernet ønsket å vite mer om redaktørenes forståelse og opplevelse av uavhengighet, press, publisistiske utfordringer, innflytelse på rammevilkår og forsøk på påvirkning. 

Prinsipper under press

Tre av fire Amedia-redaktører oppgir at de føler seg uavhengig. Men 15 prosent svarte at de har opplevd å bli instruert i redaksjonelle spørsmål, de fleste flere ganger. 

Og 25 prosent oppga at de har opplevd at styret/utgiver har opptrådt på en måte som er problematisk i forhold til deres redaksjonelle uavhengighet. 

Hele 18 prosent mener prinsippene i Redaktørplakaten og medieansvarsloven er under press i eget mediehus. Utdypende svar på de to sistnevnte spørsmålene viser at redaktørene her sikter både til publisistiske spørsmål og spørsmål om rammevilkår og økonomi. 

Ikke overraskende

Som sentrale rådgivere til norske redaktører – både i Amedia og resten av bransjen – er vi ikke overrasket over svarene. Dette stemmer med vårt inntrykk. 

At ti av redaktørene sier de opplever seg instruert eller overprøvd, er funn som Amedia må ta meget alvorlig. Her er må konsernet sette inn konkrete tiltak for å endre praksis og øke bevisstheten både blant redaktører og eierrepresentanter. 

Vi opplever også at Amedia tar dette på alvor – selv om tidligere ansvarlig redaktør Vanja Holst stiller viktige kritiske spørsmål om det som har skjedd etter at hun selv gikk ut og dokumenterte brudd på Redaktørplakaten i 2021.

Redaktøren ansetter og avsetter

Vår erfaring er at bevisstheten rundt hva som er redaktørenes arbeids- og ansvarsområde og hva som tilligger eierne ikke alltid er like stor. 

Redaksjonell uavhengighet handler om mer enn at eiere eller andre ikke kan gripe inn i de publisistiske valgene. 

I Redaktørplakaten heter det at redaktøren «har det fulle ansvaret for redaksjonens virksomhet og leder de redaksjonelle medarbeiderne.» Det er redaktøren som ansetter og avsetter redaksjonelle medarbeidere. På dette området er ikke bevissthet og kunnskap like stor. Det er en utfordring vi har møtt i mange redaksjoner, slett ikke bare i Amedia.

Flere av spørsmålene som ble stilt i Amedia-undersøkelsen ligger tett opp mot spørsmål som Redaktørforeningen har stilt sine medlemmer i den årlige redaktørundersøkelsen

I 2023 svarte 17 prosent av NRs medlemmer at de har opplevd problematiske forsøk på påvirkning fra eiere en eller flere ganger. 

I tilsvarende undersøkelser i 2022 og 2021 rapporterte 15 prosent av de ansvarlige redaktørene at de hadde opplevd dette.

Må brukes og følges i hverdagen

Vi er kommet langt i Norge. I over 70 år har vi hatt en redaktørplakat som slår fast prinsippene om redaksjonell frihet og uavhengighet. For 15 år siden ble disse prinsippene lovfestet, først i Lov om redaksjonell fridom i media og fra 2020 i medieansvarsloven. Sammen med Vær varsom-plakaten utgjør dette hele grunnlaget for redaktørstyrte medier i Norge. 

Men plakater og prinsipper må brukes og følges i hverdagen. De må ikke tolkes som bare høyverdige overbygninger til bruk i festtaler. 

Vi trenger økt kunnskap og økt bevissthet rundt disse viktige prinsippene – både i og utenfor redaksjonene. 

Ofte snakker vi om viktigheten av at vi må ha eierrepresentanter som skjønner hva disse prinsippene innebærer. Men frihet og uavhengighet må også kreves og være synlig i en aktiv utøvelse av redaktørgjerningen. Og vi må snakke mer om alt det som utfordrer redaktørens frihet i dagens og fremtidens medielandskap. 

En av redaktørene som ble intervjuet i Amedia-undersøkelsen uttrykte noen av utfordringene slik: «Det er for mange elementer med innhold på fronten vår, som vi lokalt ikke har mulighet til å påvirke. Vi har ingen redigeringstilgang til dette innholdet. Det fratar redaktøren all mulighet til å bestemme eller redigere hva vi tilbyr våre lesere. Slik kan det ikke fortsette.» 

Langt unna der beslutningene tas

Da Stiftelsen Tinius gjennomførte en lignende undersøkelse av redaksjonell uavhengighet blant Schibsteds sjefredaktører i 2022-2023, var hovedkonklusjonen at det var stor respekt for den redaksjonelle uavhengigheten. 

Samtidig opplevde sjefredaktørene at de satt for langt unna de foraene hvor viktige beslutninger tas. Det er en problemstilling som mange andre av våre medlemmer vil nikke gjenkjennende til og som også er synlig i svarene fra Amedia-redaktørene.

Det er positivt at denne typen undersøkelser gjennomføres. Vi vil oppfordre andre mediekonsern og -eiere til å jevnlig gjøre som Amedia og Schibsted. 

Men kartlegging er ikke nok. Funnene må følges opp av konkrete og forpliktende tiltak. 

Trenger modige redaktører

Norsk Redaktørforening bistår daglig redaktører i konkrete problemstillinger knyttet til deres utøvelse av redaktørrollen. Ofte blir vi spurt om å bidra til økt kompetanse om redaksjonell uavhengighet overfor styreledere og andre eierrepresentanter. 

Redaktørrollen og redaktørens ansvar, plikter og rettigheter står selvfølgelig helt sentralt i vår opplæring av medlemmer. Men vi bidrar gjerne til økt kompetanse, bevisstgjøring og deling både i Amedia og andre deler av bransjen, og her vet vi at vi også har med oss våre gode samarbeidspartnere blant utgiverorganisasjonene.

I en tid der endringsfarten i og rundt vår bransje er større enn noen gang, er det også viktig at vi både kjenner, forstår og verner om de prinsippene som ligger til grunn for det vi holder på med. 

Det innebærer at vi må evne å løfte og diskutere hvordan redaktørens frihet og uavhengighet utfordres av ny teknologi, nye strukturer og arbeidsformer. 

Mer enn noen gang trenger vi modige redaktører som tør å ta også de krevende diskusjonene. Og vi trenger kloke medieeiere som forstår verdien av at også de vanskeligste spørsmålene løftes fram i lyset. 

For ordens skyld: Undersøkelsen til Amedia ble utført av Arne Jensen som jobber som seniorrådgiver i halv stilling for Norsk Redaktørforening. Vi gjør oppmerksom på at dette oppdraget ble utført av Jensen via hans rådgivningsfirma og er helt atskilt fra virksomheten til Norsk Redaktørforening.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS