Mari Velsand i Medietilsynet overleverte en rapport om NRK til statsråd Anette Trettebergstuen.

KOMMENTAR:

NRK kan bli en ulv i fåreklær

«Tilsynet sliter med å ha en prinsipiell tilnærming til hvorvidt NRK fritt skal kunne konkurrere med private nettaviser.», skriver Bernt Olufsen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Medietilsynet har talt: Det skal ikke legges begrensninger på NRKs digitale virksomhet.

Les: NRK skal få fortsette med å utvikle sin nettavis nrk.no som en statlig finansiert direkte konkurrent til privateide nettaviser – virksomheter som sliter i et annonsemarked dominert av Facebook og Google.

Skal vi være overrasket?

Nei, det er jo Statens eget medietilsyn som skriver dette i en utredning til kulturministeren. For en konspirativ hjerne kan det kanskje se ut som det er bukken som passer havresekken til Statens egen kringkaster. I sekken ligger over seks milliarder kroner – nesten femten ganger mer enn den direkte mediestøtten til avisene.

Medietilsynet er den viktigste premissleverandøren til Kulturdepartementet som forvalter de innholdsmessige og finansielle rammene for NRKs virksomhet. Medietilsynet ble opprettet i 2005 gjennom en sammenslåing av flere tilsyn som bar Statens navn. Hensikten var vel å skape inntrykk av at vi har et uavhengig medietilsyn her i landet.

Medietilsynet ble flyttet til Fredrikstad, og i den tallrike staben er det tilsynelatende få med gjenkjennbar fartstid fra kommersiell medievirksomhet. Lederen, Mari Velsand, har bred bakgrunn fra NRK, Nationen og Amedia-konsernet.

Selv om tilsynet har flyttet nærmere svenskegrensen, har det åpenbart vanskelig for å se hen til Sveriges Television og Sveriges Radio, som har valgt en langt mindre provoserende tilnærming til nettaviser som medium.

Et gode for folk flest

Tilsynet sliter med å ha en prinsipiell tilnærming til hvorvidt NRK fritt skal kunne konkurrere med private nettaviser. I stedet velger man en høyst pragmatisk begrunnelse for ikke å foreslå inngripende tiltak: Medietilsynet vurderer at den skjerpede konkurransen fra NRK kommer både publikum og mediemangfoldet til gode.

– NRK har et bredt og variert tilbud av samfunnsviktig stoff, med stor tematisk og geografisk bredde. Tilbudet på radio, tv og nett står i en særstilling som fellesarena i befolkningen, heter det i utredningen om «NRKs bidrag til mediemangfoldet».

Tittelen er i seg selv intet varsel om at her kommer det en kritisk tilnærming til spørsmålet om NRKs mulige påvirkning av de private virksomhetenes konkurransevilkår.

Thor Gjermund strålende fornøyd

Det er ikke rart at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen var strålende fornøyd med utredningen. Jeg deler imidlertid hans påpekning av at rapporten mangler et kapittel om de globale aktørenes innvirkning på mediemangfoldet i Norge.

Utredningen viser at NRK fortsatt sliter i konkurransen med vg.no som den viktigste nyhetsformidleren i Norge. Men nrk.no har nå passert dagbladet.no på oversikten over daglige brukere. Dette må klart ha negative markedsmessige konsekvenser for Dagbladet.

Tilsynet fastslår nærmest at Dagbladet først og fremst konkurrerer med VG, som er en ganske gammeldags tilnærming. Har de spurt Dagbladet hvordan man opplever konkurransen fra nrk.no?

Pressestøtte til Dagbladet?

Kanskje har Dagbladet nettopp her fått et nytt argument i sine bestrebelser for å oppnå pressestøtte. Medietilsynet og Medieklagenemnda avslo for ikke lenge siden en søknad om pressestøtte til Dagbladet Pluss. Det er liten tvil om at mye av innholdet til NRKs nettavis utfordrer Dagbladets plusstjeneste.

Medietilsynet medgir nærmest for ordens skyld at konkurransen fra NRK er blitt noe sterkere og at det eksisterer «en risiko for fortrengningseffekt» hvis NRK styrker sitt digitale tilbud. Likevel anbefaler tilsynet at det skal gå hele fire år før man igjen vurderer konkurranseforholdet.

Fire år er et utrolig langt tidsrom i dette markedet. Et spørsmål om liv eller død kan være avgjort lenge før fireårsperioden er utløpt.

En ny vurdering av konkurransesituasjonen bør foreligge i god tid før neste evaluering av rammene for NRKs virksomhet.

Medietilsynet har også falt for argumentet om at NRK styrker mediemangfoldet gjennom sitt samarbeid med lokale mediehus, og rapporten oppfordrer til å søke mer samarbeid av en slik art.

Jeg vil advare de private mediehusene mot å sluke dette agnet rått. Her kan det fort vise seg at NRK er en ulv i fåreklær. Men stortingsflertallet er vel for vern av ulver i mediemarken også?

———————————————-
For ordens skyld: Olufsen har blant annet bakgrunn som tidligere sjefredaktør i Schibsted-eide VG og som tidligere styreleder i Polaris Media.

Dette er en kommentar, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS