SV vil gi mer penger for å øke mediemangfoldet i Norge.

DEBATT:

Vi må tette annonse­lekkasjene

«Det må bli likere konkurransevilkår mellom våre mediehus og de globale sosiale nettverkene.», skriver SVs Freddy André Øvstegård.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Den frie, redaktørstyrte pressen er grunnstein for demokratiet. Mediemangfoldet vi har i Norge er stort på tross av vår størrelse. Det bidrar til et rikt offentlig ordskifte. Selv om den norske mediepolitikken med infrastrukturkravet i Grunnloven er en suksess, så er også mediehusene under press. De globale sosiale nettverkene har støvsugd milliarder fra det norske annonsemarkedet uten å betale særlig skatt i alt for mange år. Nyheter og informasjon spres nå i massiv grad i disse plattformene uten at det stilles krav til åpenhet og klageadgang rundt moderering og lignende.

SV vil prioritere å tette annonselekkasjen. Det må bli likere konkurransevilkår mellom våre mediehus og de globale sosiale nettverkene. Vi vil også regulere disse selskapene i mye større grad enn i dag. Det må stilles krav til åpenhet og etterprøvbarhet rundt beslutningene de tar. Som når norske mediehus opplever å bli utestengt fra app-plattformer, eller når politiske organisasjoner opplever å få innhold fjernet. En rekke land har de siste årene gått foran og vist at det mulig å gjøre grep nasjonalt, i stedet for å utelukkende vente på internasjonale prosesser.

En sterk allmennkringkaster og en sterk kommersiell allmennkringkaster er viktig i møte med den stadig tøffere globale konkurransen. Derfor vil SV prioritere gode rammevilkår for både NRK og TV2.

Når SV sier at pressa er en grunnstein for demokratiet under press, så forplikter det. SV vil derfor prioritere et løft for mediestøtta. Vi mener det er feil at de riksdekkende meningsbærende avisene skal ta kostanden for å satse på lokalavisene. Hvis vi øker ramma med flere titalls millioner sånn som SV har foreslått i alle våre budsjettforslag de siste åra, så vil vi kunne gjøre begge deler. Det er å investere i mediemangfoldet vårt.

Powered by Labrador CMS