Advokat Jon Wessel-Aas sammen med sjefredaktør i Bodø Nu, Simen Pedersen
Advokat Jon Wessel-Aas sammen med sjefredaktør i Bodø Nu, Simen Pedersen

Norsk redaktørforening blir partshjelp for Bodø Nu

– Prinsippielt viktig sak, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres.

Norsk Redaktørforening har besluttet å tre inn som partshjelper for Bodø Nu i anken i den såkalte sitatsaken.  

– Dette er en prinsipielt viktig sak som angår sitatpraksis i hele mediebransjen. Derfor trer vi inn med partshjelp, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

To journaliststudenter gikk til sak mot Bodø Nu etter at avisa i en nyhetsartikkel siterte fra en podkast studentene hadde laget. 

Norsk Journalistlag førte saken for studentene. 11 oktober ble det klart at studentene vant frem. Få dager etterpå ble det klart at Bodø Nu anker saken.

Norsk Redaktørforenings generalsekretær reagerte på kjennelsen i tingretten.

Nå har styret i Norsk Redaktørforening behandlet spørsmålet om å partshjelp til Bodø Nu og sagt ja til dette.

- Tingrettens kjennelse var svakt begrunnet og strider etter vårt syn mot etablert bransjepraksis. Derfor er det viktig for oss å støtte opp om anken til Bodø Nu i denne saken, sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

Ansvarlig redaktør i Bodø Nu, Simen Pedersen, er svært glad for at Norsk Redaktørforening har besluttet å tre inn som partshjelper.

- At Redaktørforeningen trer inn som partshjelper viser at denne saken er svært viktig for hele Presse-Norge. Den prinsipielle siden ved saken var også en viktig del av begrunnelsen for vår beslutning om å anke dommen, sier Pedersen.

Jon Wessel-Aas er prosessfullmektig både for Bodø Nu og for NR i ankesaken.

- Det går klart frem av Høyesteretts praksis at på dette feltet er pressens egen praksis svært relevant når det gjelder hva som er god skikk etter åndsverkloven, og at domstolene skal være varsomme med å overprøve slik praksis. Dette har tingretten i liten eller ingen grad behandlet, sier Wessel-Aas.

Norsk Redaktørforening har flere ganger gitt partshjelp i forbindelse med prinsipielt viktige medierettssaker – blant annet da TV 2 ble pålagt å legge fram interne eposter og notater i forbindelse med en konflikt om fotballrettigheter i fjor.

 NR var også partshjelper for VG i forbindelse med den såkalte Rogstad-saken som handlet om bruk av bilder fra advokatfirmaets nettsider.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS