Presseorganisasjonene ut mot Vedum-forslag.

MENINGER:

EU krever mer åpenhet enn det Vedum foreslår

«EU understreker nå at pressen har «legitim interesse» i å ha kunnskap om hvem som faktisk eier selskaper. Vedums lovforslag går motsatt vei», skriver representanter fra presseorganisasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Innlegget ble først publisert i Dagens Næringsliv, og er gjengitt med tillatelse.

To dager etter at professor Annette Alstadsæter i DN forrige uke berettiget kritiserte finansminister Trygve Slagsvold Vedums «unødig restriktive respons på en dom i EU-domstolen i november 2022», kunngjorde Europaparlamentet og Rådet en avtale om strengere regler.

Hensikten er å lukke eventuelle smutthull i kampen mot hvitvasking av ulovlig utbytte eller finansiering av terroraktiviteter gjennom det finansielle systemet.

Vedums bekymringsfulle lovforslag begrenser norske borgeres tilgang til opplysninger om faktiske eiere av selskaper, og kun rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven og offentlige myndigheter foreslås å gi innsyn i vårt fremtidige digitale rettighetshaverregister.

EU selv understreker derimot at blant annet pressen har «legitim interesse» i å ha kunnskap om hvem som faktisk kontrollerer eller nyter godt av eierskapet til en juridisk enhet.

Over halvparten av EU-landene har fortsatt åpne registre etter EU-dommen, herunder Sverige og Danmark. Når det siden 2015 har vært bred politisk enighet om at et register over reelle rettighetshavere både er ønskelig og nødvendig, gir det lite mening å vanskeliggjøre norsk journalistikk som kan avdekke korrupsjon, skjult eierskap eller økonomiske bindinger.

DNs avsløring fra 2022 om at minst 9686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser, er et godt eksempel på at det vil være et stort tilbakeskritt for samfunnets informasjonstilgang hvis finansministerens forslag går gjennom. Det er et sterkt behov for å finne en løsning som opprettholder norsk åpenhet på en bedre måte.

Som det heter i en enstemmig merknad om registeret fra Stortingets finanskomité i 2019: «Mest mulig åpenhet om eierskap er med på å beskytte det økonomiske systemet som er bygget opp i Norge, og derigjennom ivareta et fungerende demokrati.»

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS