Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

MENINGER:

Uklokt å fjerne medienes tidlige tilgang på valgresultater

«Regjeringen og stortingsflertallet roter bort en ordning som fungerer utmerket. Det er både selvmotsigende, uklokt og korttenkt», skriver generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø. 

Publisert Sist oppdatert

Forslaget om å endre valgloven og fjerne pressens tilgang på valgresultater før klokka 21, ble debattert på Stortinget tirsdag 4. juni og vedtatt dagen etter. 

Ordningen har gjort det mulig for mediene å kvalitetssikre og bearbeide tallene før publisering ved sperrefrist kl. 21 valgdagen.  

Dessverre vitner stortingsflertallets vedtak om manglende forståelse for ordningen og en ubegrunnet frykt.

Medietilsynet, som har ansvar for å føre tilsyn med ordningen, har advart mot forslaget. Direktør Mari Velsand frykter nå at det er de uredigerte mediene som først offentliggjør valgresultatene ved neste valg her i landet. 

Tilsynets erfaring er at redaktørstyrte medier har forvaltet ansvaret på en god måte. Valgdirektoratet – departementets egen faginstans – ønsker også å beholde dagens ordning. Det overser departementet, regjeringen og stortingsflertallet fullstendig.

Grunde Almeland (V) forsøkte i Stortinget så godt han kunne å vise til hvordan flertallets argumentasjon er stikk i strid med hvordan regjeringen selv argumenterer i demokratipolitikken. 

Det hjalp dessverre lite. 

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) virket ikke å ha fått med seg den mediepolitiske redegjørelsen til regjeringskollega Lubna Jaffery (Ap). Han argumenterte som om saken handler om konkurransefortrinn for enkeltmedier.

Både Sande og flere av dem som gikk på talerstolen argumenterte dessuten med at det er vanskelig å avgrense hvilke medier som bør ha tilgang. Det er rett og slett feil. 

Det finnes mange eksempler på at redaktørstyrte medier får tilgang på informasjon som offentligheten ellers ikke får tilgang på – for eksempel ved innlogging på domstol.no, tilgang på Stortinget, skattelister og politiloggens presseklient. Det er slett ikke vanskelig å avgrense – for eksempel ved å inkludere alle som er omfattet av medieansvarsloven eller tilsluttet selvdømmeordningen Pressens Faglige Utvalg.

Saksordfører Svein Harberg (H) vektet prinsippet om å ikke gi noen tilgang til valgresultater før klokken 21 langt foran hensynet til redaktørstyrte medier. Da hjelper det lite at han samtidig understreket at Høyre vil gjøre alt de kan for å legge forholdene til rette for mediene. 

Det er skuffende at han som tidligere leder for kulturkomiteen ikke ser at dette kan få svært uheldige konsekvenser. Dette handler til syvende og sist ikke om hensynet til mediene, men hensynet til det demokratiet Harberg og hans kolleger er satt til å verne om.

Regjeringen, kontrollkomiteen og nå også stortingsflertallet prøver å løse et problem som ikke er der. Løsningen vil føre til langt dårligere arbeidsforhold for de redaktørstyrte mediene på valgdagen, et særdeles viktig tidspunkt å kunne bringe kvalitetssikret, faktabasert informasjon raskest mulig ut til det norske folk.

Det er synd at stortingsflertallet legger så stor vekt på flertallet i valglovutvalget som ikke løftet denne problemstillingen godt nok. I lovutvalget argumenterte et lite mindretall for at dagens ordning burde fortsette, og det samme gjorde Valgdirektoratet.

Vi støtter Medietilsynets forslag om at det bør åpnes for at det kan gjøres unntak fra det generelle forbudet. Det kan gjøres i forskrift. Her finnes fortsatt en mulighet til en løsning.

Det er verdt å minne om et godt engelsk ordtak: «If it works, don’t try to fix it».

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS