Ansvarlig redaktør i Khrono, Tove Lie

Reagerer på innsyns-nekt: «Uholdbart hemmelighold»

Khrono ble nektet innsyn i statsråders habilitetsvurderinger. Det får både professorer og generalsekretæren i Norsk Redaktørforening til å reagere.

Publisert Sist oppdatert

I lys av skandalesommeren der mer enn en statsråd måtte gå av, besluttet kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget at sakene rundt habiliteten til statsrådene Tonje Brenna (Ap), Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) skal gjennomgås.

Trettebergstuen og Borten Moe har trukket seg fra postene som kultur- og likestillingsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister.

Khrono har søkt innsyn i alle habilitetsvurderingene som ble gjort mellom 2013 og 2021 da Torbjørn Røe Isaksen (H) var kunnskapsminister og Iselin Nybø (V) og Henrik Asheim (H) var forsknings- og høyere utdanningsminister – og fått avslag, skriver avisen.

«Uholdbart hemmelighold»

De har også på nytt bedt om innsyn i habilitetsvurderingen som ble gjort da Ola Borten Moe utnevnte Karl Erik Haug til styreleder i Nupi.

Avslaget fra Kunnskapsdepartementet begrunnes med at habilitetsvurderingene er «organinterne dokumenter».

 De skriver blant annet at de «har kommet til at hensynet til det offentliges behov for å unnta slike dokumenter fra innsyn veier tyngre enn allmennhetens behov for innsyn», ifølge avslaget gjengitt av Khrono.

I en kommentar kaller redaktør Tove Lie avslaget for «uholdbart hemmelighold».

«Fra en regjering som allerede har store utfordringer når det gjelder tillit er det dårlig begrunnede avslaget om innsyn både tonedøvt og oppsiktsvekkende», skriver hun blant annet.

– Vanskelig å ha full tillit

Professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, sier til avisen at det er en grunnleggende forutsetning for den rettsstaten vi kjenner, at man kan problematisere forvaltningens habilitetsvurderinger.

Han mener det er «vanskelig å ha full tillit til en forvaltning som ikke er villig til å spille med åpne kort».

– Her er vi inne på nok et område der departementene bruker sine unntakshjemler på en måte som etter min mening er klart i strid med lovens intensjoner, sier Bernt. 

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, påpeker overfor avisen at han mener habilitetsvurderingene i utgangspunktet er organinterne dokumenter – men han stiller spørsmål ved om politikerne og departementet hadde vært mer tjent med å vise åpenhet.

NR-toppen: Bør gis innsyn

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø sier til Khrono at det bør gis innsyn i habilitetsvurderingene.

– En helt sentral grunn til at habilitetsvurderinger gjøres er jo at man skal sikre at offentligheten har tillit til våre folkevalgte. Da bør selvfølgelig departementet sørge for at disse vurderingene i størst mulig grad er tilgjengelig for offentligheten, sier Kjelling Nybø.

Hun understreker overfor Khrono at konklusjonene i habilitetsvurderingene ikke kan defineres som organinterne – det mener hun ville vært i strid med Offentlighetsloven.

Medier24 har tidligere skrevet flere saker om det omstridte forslaget til endring av offentlighetsloven, som innebærer at organinterne dokumenter ikke vil være synlige i offentlige journaler.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS