Trude Drevland, Kringkastingsrådet.
Trude Drevland, Kringkastingsrådet.

Raser mot pressen: – Har nærmest hatt hjertetrøbbel

Trude Drevland er ikke nådig mot NRK og pressens dekning av den voldstiltalte politimannen i Kongsberg.

Publisert Sist oppdatert

NRK fikk kritikk for sin dekning av saken om den voldstiltalte politimannen i Kongsberg i Kringkastingsrådet torsdag.

Rådsmedlem Trude Drevland var glad for at saken ble tatt opp.

– Jeg har nærmest hatt hjertetrøbbel underveis i måten saken er blitt presentert på. I hele sin bredde i norsk presse har det ikke vært særlig eleganse i presentasjon på forhånd i denne saken, sa hun.

Blant annet forteller hun at hun fikk hikke da hun leste krimkommentator Olav Rønneberg sin kommentar etter at det ble kjent at politimannen ble frikjent.

– Jeg hadde fysisk vondt. Hans kommentar leser jeg ofte, og de er ofte gode, men denne gangen bommet han kraftig, sa hun.

Medier24 har vært i kontakt med Olav Rønneberg, som viser til nyhetsredaktør Kathrine Hammerstad. Se svar lenger nede i saken.

Rådsmedlem Jan Bøhler oppfatter klagene som at omtalen av saken over lengre tid har gjort at det har bygget seg opp en forventning om at politimannen er skyldig og forhåndsdømt i forkant av saken.

– Da jeg leste dommen fikk jeg et helt annet bilde av hendelsesforløpet enn jeg fikk ved å se videoen i media eller ved å lese medieoppslag i NRK og andre medier i ukene i forkant, sa han.

– Det virket som det ble lagt stor vekt på den ene parten i saken og framstillingen i NRK og andre medier. Det oppleves som veldig uventet når saken går motsatt vei i retten.

– Håper NRK tar en runde med seg selv

Rådsmedlem Anders Anundsen mente at den redaksjonelle dekningen i forkant var gjennomgående skjev.

– Det er krevende å være leser og få med seg nyansene om at uskyldspresumpsjonen faktisk også gjelder polititjenestemenn, sa han.

Han sa at NRK er muligens mediet som har størst grunn til å ivareta allmenn interesse for å sikre at leseren forstår at man er uskyldig til det motsatte er bevist.

– Jeg mener at NRK gjennomgående har bidratt til det motsatte, sa han.

Han var også kritisk til Rønnebergs kommentar, med tittelen «Dommen blir neppe stående».

– Det er åpenbart slik at det er er utsagn om at det er noe galt med dommen og at den ikke blir stående. Det betyr at man forventer et annet utfall, sa han.

– Jeg håper NRK tar en runde med seg selv og ser på dekningen og ikke minst måten dyktige krimkommentatorer formulerer seg på i sånne krevende saker.

Anundsen tok opp at Rønneberg skriver at «frifinnelsen er hårfin» i sin kommentar.

– Vi driver ikke med det. Enten er man frikjent eller så er man dømt, kommenterte han.

Enig i kritikken

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK sa seg enig i kritikken.

– Jeg er helt enig at denne saken ble veldig ensidig fremstilt i NRK og andre medier, særlig i en tidlig fase av saken, sa han.

Han forklarte at det var krevende å balansere dekningen i starten.

– Men det fratar ikke oss plikten å lete etter andre kilder og balansere opp inntrykket. Mitt inntrykk hos oss og generelt er at det kom flere nyanser etter hvert, med fagforeninger som rykket ut, andre politifolk, og etter hvert kom politimannen på banen selv via sin forsvarer, sa han.

Nyhetsredaktør i NRK, Kathrine Hammerstad.
Nyhetsredaktør i NRK, Kathrine Hammerstad.

Vil lytte

Nyhetsredaktør Kathrine Hammerstad sa at de må lytte til tilbakemeldingene og reaksjonene på dekningen.

– NRKs ansvar her er å tegne ut et balanserte bilde av saken. Det er et stort sakskompleks som begynte med videoen som var en sterk del av dekningen som satte mange følelser i sving. Det fordrer ekstra varsomhet fra vår side, sa hun.

Hun forklarte at de har vært opptatt av at det er flere sider av saken i sin dekning, og noe som har blitt diskutert internt.

– Vi kjenner oss ikke igjen at det samlet sett har vært ensidig framstilt, men vi må ta til oss kritikken vi får og ta det med oss fremover i dekning av saken.

NRK gikk også bort fra å bruke ordet «politivoldssaken» underveis i sin dekning.

Til Medier24 svarer hun også på kritikken mot krimkommentator Rønneberg.

Hun forklarer at Rønneberg kom med en analyse der han prøver å peke fremover og besvare spørsmål om det blir en rettskraftig dom eller om det blir ny runde i rettssystemet.

– Vinklingen på kommentaren er at dommen blir neppe stående. Han begrunner det faglig ut fra flere ting, at det ikke er en enstemmig frifinnelse, og så har dommerne i dommen vært åpen om at mange av vurderingene er basert på skjønn, forklarer hun.

– Det er ikke uttrykk for Rønnebergs personlige mening om hvorvidt dette er en god eller dårlig dom, eller om skyldspørsmålet.

På spørsmål om formuleringene «hårfin frifinnelse» og at dommen neppe blir stående, svarer hun:

– Han understreker at politimannen må anses som uskyldig inntil det motsatte er bevist, og at det er mange ubesvarte spørsmål her. Jeg mener Rønneberg får fram uskyldspresumpsjonen gjennom det.

– Vi må være åpne om at enkeltformuleringen kunne vært enda mer presise, men vi mener at innholdet i kommentaren er godt begrunnet ut fra en faglig analyse av Olav som krimkommentator.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@medier24.no

Powered by Labrador CMS