Halvor Ripegutu i Nettavisen fyrer tilbake mot Ingrid Rosendorf Joys for kritikken av Rabita-dekningen.

MENINGER:

Ingrid Joys bommer fullstendig

«Generalsekretæren tar ikke inn over seg omfanget av Nettavisens dekning, og klarer visst ikke skille på nyhetsdekning og debattinnlegg», skriver Halvor Ripegutu.

Publisert Sist oppdatert

I Medier24 kommer Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL) med kraftig kritikk mot Nettavisen under den fiffige tittelen «Nå er det Nettavisens tur til å svare på spørsmål».

Joys ser ikke ut til å ha tatt innover seg det reelle omfanget av Nettavisens dekning, og klarer heller ikke gjøre et godt skille mellom debattinnlegg og journalistikk.

Regelrett galt

Hun skriver også at Nettavisen kommer med kraftige beskyldninger mot Rabita. Dette er regelrett galt. Her må man skille mellom hva enkelte av Nettavisens kilder sier og Nettavisen selv som avis påstår. Det er selvsagt en himmelvid forskjell, som Joys bør kunne forstå, og er en av flere misvisende påstander i hennes innlegg.

Joys mener at omfanget av Nettavisens dekning ikke står i proporsjoner til sakskomplekset, og skriver vi har publisert mer enn et dusin saker om Rabita, for øvrig en av medlemsorganisasjonene i STL, der Joys er generalsekretær.

Men nyhetsdekningen av Rabita i Nettavisen består av kun sju artikler.

To saker er større gravesaker med store, veldokumenterte avsløringer om omfattende pengerot i moskeen.

Videre har vi én sak om en kobling som enkelte forskere gjør mellom Det muslimske brorskap og Rabita, som er interessant opp mot at Rabita får mange millioner i statsstøtte.

Her reagerer Joys særlig på det skjeve kildeutvalget. For ordens skyld: Vi har tre kritiske kilder i saken og to som forsvarer eller ikke er kritiske. Hun reagerer i tillegg på tittel og ingress, selv om jeg ikke kan helt se noe faktuelt galt med den.

Utover dette har vi tre kortere artikler hvor vi følger opp saken med politiske reaksjoner. Disse fremstår kritiske, men det er vel ikke så overraskende gitt det voldsomme omfanget av pengerotet.

Til slutt har vi en sak om at Statsforsvalter undersøker Rabita etter Nettavisens avsløringer, som er en naturlig oppfølging.

Må kunne skrive om dette

Vi må kunne skrive om dette uten å bli anklaget for å vise manglende respekt for menneskers livssyn, og jeg minner også om at Rabita er en moské, ikke en religion. På samme måte kan vi skrive kritiske saker om for eksempel Smiths venner uten å samtidig fordømme alle kristne.

På debattsidene har det ellers vært en leder fra Gunnar Stavrum og noen debattinnlegg med utgangspunkt i avsløringene, både i og utenfor Nettavisen. Dette er ingenting av veldig uvanlig omfang, og begge sider har kommet til orde.

Samtidig har vi gjort en lang rekke forsøk på å få Rabita selv på banen i et ordentlig intervju, men det har vist seg vanskelig. De har nektet å la seg intervjue fysisk av vår primære journalist på saken, og flere av henvendelsene våre har blitt avvist.

5. februar spurte vi igjen om vi kunne få et intervju med Basim Ghozlan og Imen Hasnaoui i Rabita, denne gang med utgangspunkt i en rekke Facebook-poster Basim Ghozlan hadde skrevet om Rabitas økonomi og Nettavisens journalistikk på sin åpne konto. Denne henvendelsen måtte imidlertid tas opp på et styremøte (!) i Rabita. Etter det har vi ikke hørt noe mer. Samtidig lar Rabita sine samarbeidspartnere Ingrid Joys og Linda Noor i Minotenk (som tidligere har kommet med nærmest ordrett samme kritikk som Joys) lange ut mot Nettavisens viktige journalistiske arbeid gjennom andre medier.

Naturlig proporsjonert

Generelt mener jeg dekningen vår er helt naturlig proporsjonert i forhold til de store og alvorlige avsløringene vi faktisk kommer med. Det vil være tilnærmet umulig å lage kritiske saker når selv en såpass beskjeden journalistisk dekning skal være problematisk opp mot Vær varsom-plakaten. Motvillige intervjuobjekter kan heller ikke være et hinder for kritisk journalistikk.

Vi minner om at Nettavisen har vist at Rabita har brutt regnskapsplikten for alle de fem årene vi har undersøkt. Dette er et brudd på regnskapsloven og har en strafferamme på to års fengsel. Rabita innrømmer nå feil og har meldt inn regnskapet for de to siste årene. Samtidig er ikke regnskapene levert for årene 2018 til 2020.

Nettavisens innsyn har også vist, blant mye annet, at moskeen har fått betydelige beløp fra utlandet. De store donasjonene skal også føres i regnskap. Rabita på sin side, skriver i sin redegjørelse at donasjonene er satt inn på konto, og ikke ført i regnskap, og bekrefter med dette Nettavisens funn.

Joys reagerer videre med forferdelse på at Nettavisen angivelig skal ha brukt en rekke ord om Rabita: Vi nevner i fleng «sikkerhetstrussel», «mafiavirksomhet», «integreringsfiendtlig» «lyssky», «hallik», «prostitusjon», «kulturelt rasistisk», «apartheid», og sier hun aldri har opplevd noe lignende.

Det første ordet stammer egentlig fra Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant for Høyre, som mener at de hemmelige donasjonene, som han mener kan ha politiske motiver, er en sikkerhetstrussel. Farahmand har sikkerhet som yrkesmessig bakgrunn, og begrunner synspunktene sine godt i et innlegg i Nettavisen.

Ønsker flere debattinnlegg

Resten av ordene stammer i hovedsak fra to innlegg på debattsidene, skrevet at Dana Manouchehri 20.12. 2023 og Lily Bandehy to uker senere. Sistnevntes innlegg handler om mye mer enn Rabita-avsløringene, og ord som «hallik» og «prostitusjon» forekommer i en helt annen sammenheng. Flere av ordene Joys lar seg forferde av er i tillegg hentet fra saker publisert lenge før Rabita-avsløringene, og hører dermed ikke med til sakskomplekset på noen måte.

Dette må oppfattes som et bevisst og uærlig forsøk på å fremstille Nettavisens nyhetsdekning som mer unyansert, omfattende og kritisk enn den reelt er.

Så skulle vi for så vidt ønske vi hadde hatt enda flere debattinnlegg som kunne forsvare Rabita på Nettavisens sider.

Dessverre har forsvarerne i all hovedsak valgt å publisere innleggene sine andre steder, i Minerva, Dagsavisen, Vårt Oslo, Utrop og nå Medier24.

Samtidig har alle innlegg sendt til oss som har støttet Rabita har kommet på trykk. Og Rabita har selv en stående invitasjon til intervju med Nettavisen, når styret deres til slutt får tatt en beslutning.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS